Search
Close this search box.

Zavádějící grafy

zavádějící grafy

V nedávném článku jsme si ukázali několik grafů, které by měl každý investor znát. Jednalo se především o grafy používané při technické analýze. V dnešním článku se zaměříme na zavádějící grafy, které zobrazují data takovým způsobem, že jejich pozorovatel může dojít k nesprávnému závěru. Nejčastěji jde o grafy, které obsahují nedostatečné množství informací, nebo o takové, které jsou špatně vytvořené.

Důvodů pro vznik zkreslených grafů je více. V lepším případě se jedná o chybu tvůrce grafu, který svou neopatrností pozmění vyznění grafu. Častěji jsou však zavádějící grafy vytvářeny úmyslně, při honbě za senzací nebo při pokusu poškodit jinou osobu či firmu. Způsobů, jak vytvořit graf, který zkresleně podává informace, je více. S těmi, na které můžete narazit nejčastěji, vás seznámíme v tomto článku.

Zkrácený graf

Zkrácený graf se nazývá zkráceným, jelikož mu chybí část osy y. To znamená, že hodnoty na vertikální ose nezačínají od bodu 0, ale od vyšší hodnoty. Takové zobrazení grafu se může v určitých situacích hodit. Často však zkresluje reálnou situaci a přidává malým změnám velkou významnost. Ukázkou takového grafu je obrázek č.1, zobrazující změny minimální mzdy v ČR. (Na podobný, ještě více zavádějící graf, zveřejněný úřadem vlády, mimo jiné upozornil server Demagog.cz)

Graf 1: Vývoj minimální mzdy v ČR – uříznutý graf (zdroj)

Vývoj minimální mzdy v ČR - uříznutý graf

Graf evokuje pocit, že minimální mzda je v současnosti několikanásobná oproti mzdě z roku 2012. Ve skutečnosti se jedná o nárůst o něco málo přes 50 %. Bez pochyb se též jedná o vysoký růst minimálních mezd, který ale na grafu začínajícím od nuly dostatečně nešokuje. Jak by vypadal nezaujatý graf, začínající od nulového bodu, můžete vidět na druhém obrázku.

Graf 2: Vývoj minimální mzdy v ČR – normální graf (zdroj)

Vývoj minimální mzdy v ČR - normální graf

Ne všechny grafy však musejí začínat nulou. Pokud jsou hodnoty v menším rozsahu, je v pořádku, když se rozsah grafu omezí, aby byly rozdíly v hodnotách lépe vidět. Dost často takto vypadají grafy akcií a indexů za kratší období – spoustu jich najdete i v našich článcích. U takových grafů je potom velice důležité jasně zobrazit a správně nastavit měřítko.

Manipulace s osami

S osami se dá hýbat i jinak. Kromě zkrácení je oblíbeným trikem i jejich natažení, či naopak přílišné zúžení. Díky tomu lze významnou změnu ukázat veřejnosti jakožto něco bezvýznamného. Až absurdním příkladem může být zobrazení průměrné mzdy v ČR na třetím obrázku.

Graf 3: Vývoj průměrné mzdy v ČR – zavádějící graf (zdroj)

Vývoj průměrné mzdy v ČR - zavádějící graf

Manipulovat jde i s osou x. Nejčastěji se setkáme s případem, kdy tvůrce grafu vyřízne jenom určitou část, která však nekoresponduje s vývojem v delším období. Může jít o pokles preferencí politické strany, vzestup hodnoty akcií jedné z firem či cokoliv jiného. Na obrázku číslo 4 vidíte vývoj akcií společnosti Facebook od začátku roku 2018.

Graf 4: Vývoj akcií společnosti Facebook – vyříznutý úsek za rok 2018 (zdroj)

Neznalý pozorovatel může z takového grafu nabýt dojmu, že akcie Facebook podléhají dlouhodobě klesajícímu tempu a že je jen otázkou času, kdy dosáhnou nulové hodnoty. To se klidně stát může, ale ve chvíli, kdy se na graf podíváme z dlouhodobějšího hlediska, zjistíme, že to se společností Marka Zuckerberga nevypadá až tak zle a že se mu zatím z podobných propadů vždy podařilo dostat.

Graf 5: Vývoj akcií společnosti Facebook – celé období (zdroj)

3D koláčový graf

Koláčové grafy celkově jsou ožehavým tématem. Mnoho expertů se shoduje na tom, že místo toho, aby pomáhaly zobrazovat realitu, ji často překrucují k obrazu svému. Za největší zlo však považují 3D grafy, vytvářené především v programu MS Excel. Kromě lepšího vzhledu nenabízí třetí rozměr nic užitečného. Naopak, třetí rozměr způsobuje to, že hodnoty, které vidíme jako vzdálenější, se nám zdají menší a graf se proto stává zavádějícím.

Graf 6: Podíl 4 firem na trhu – zavádějící 3D graf

Z šestého obrázku se může zdát, že podíl žlutě označené firmy 2 je stejný, nebo větší, než podíl zeleně označené firmy 4. Ve skutečnosti to tak ale není. Může za to nepřesné zobrazení 3D grafu, které způsobuje, že bližší část grafu se nám jeví jako větší.

Graf 7: Podíl 4 firem na trhu – obyčejný koláčový graf

Podíl 4 firem na trhu - obyčejný koláčový graf

Na sedmém obrázku vidíte identická data ve 2D koláčovém grafu. Na něm lze vidět, že podíl zeleně vyznačené firmy je téměř dvojnásobný oproti žlutě vyznačené firmě.

Není to vše

Zkreslených a zavádějících grafů bychom určitě našli víc. Ukázali jsme si ty nejobvyklejší, které jsou častým nástrojem ovlivňování veřejného mínění. V brzkém pokračování si ukážeme další příklady.

Pokud jste na internetu narazili na nějaký zavádějící graf, budeme rádi, když nám dáte vědět na Facebooku, či Twitteru.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

emergency fund

Jak si nastavit finanční rezervu

I ti nejpečlivější plánovači mohou zažít těžké období vyžadující neobvyklé výdaje, při kterých je třeba