Search
Close this search box.

Změny ve vypořádání akciových transakcí v USA. Klienti Portu nic řešit nemusí

V úterý 28. května 2024 dochází ke změně u vypořádání obchodů akcií a ETF provedených v USA. Nově se transakce vypořádají v režimu tzv. T+1, neboli k vypořádání proběhlých obchodů dochází již následující den po jejich realizaci na burze. Standardem přitom dosud bylo vypořádání v režimu T+2, kde k vypořádání dochází až 2 dny po obchodu. Tak  tomu je i nadále třeba v Evropě. Jedná se sice o čistě technickou změnu a ze strany klientů Portu nejsou třeba žádné kroky, i tak vás o této změně chceme informovat.

Co se mění pro klienty Portu?

Tato změna má dopad na to, jak nově fungují Obchodní dny Portu – a to pro ty klienty, kteří využívají produkt Strategie a mají v nich zahrnuty americké akcie nebo americké ETF. Klientů využívajících jen Portfolia od Portu se změna nijak nedotkne. Výjimkou jsou pouze některá portfolia založená před 23. 4. 2020, které instrumenty obchodované v USA mohou obsahovat.

U obchodních dnů nově dojde k jejich rozdělení do dvou fází. Je totiž potřeba, aby k vypořádání obchodů provedených v Evropě a v USA docházelo ve stejný pracovní den. Bez toho by nebylo možné dělat úpravy ve struktuře Strategií. Mohla by totiž nastat situace, kdy klient má nakupovat americký instrument za peníze z prodeje evropského instrumentu, ale ty v požadovaný den vypořádání obchodu v USA ještě nemá. Z toho důvodu se instrumenty obchodované v USA nově nakupují a prodávají až v den následující po standardním Obchodním dnu

Pro vklady klientů Portu platí stále stejná pravidla jako doposud. Peníze, které budou na investiční účet vloženy a připsány nejpozději v 8:00 ráno v Obchodní den Portu (viz. kalendář Obchodních dní), budou následně zainvestovány. Peníze, které dorazí až po začátku Obchodního dne, se zpravidla zainvestují až následující Obchodní den. 

Nadále platí, že Obchodní dny Portu budou zpravidla probíhat dvakrát týdně. Nejčastěji se jedná o úterý a čtvrtek, ale tyto dny se mohou měnit s ohledem na státní svátky (v ČR i v zemích, ve kterých obchodujeme na burzách). Po přihlášení do Portu vpravo nad grafem vždy vidíte datum nejbližšího Obchodního dne a proklikem se dostanete i na celý kalendář.

V závislosti na tom, jestli má nebo nemá klient u Portu americké instrumenty (akcie), mohou nastat tři varianty: 

Klient má pouze instrumenty obchodované v Evropě (např. využívá pouze Portfolia od Portu). Pro tyto klienty se nic nemění. Nákupy a prodeje budou provedeny v rámci Obchodního dne. 

Klient má instrumenty obchodované v Evropě i v USA. V tomto případě bude u klienta obchodní cyklus probíhat dva po sobě jdoucí pracovní dny. Evropské instrumenty se zobchodují v Obchodní den, US instrumenty se v návaznosti na změny ve vypořádání zobchodují až následující pracovní den. Provedené obchody se pak vždy v příslušný den zobrazí v transakční historii.

Klient má pouze instrumenty obchodované v USA (neboli má pouze Strategii složenou z amerických akcií). V tomto případě dojde ke všem nákupům a prodejům až den následující po Obchodním dnu. Během vlastního Obchodního dne pak neproběhnou žádné transakce. I tak ale platí, že dojde k zainvestování pouze těch vkladů, které přijdou do 8:00 v daný Obchodní den.

Má tato změna dopad na výběry peněz?

Nemá, v případě výběru peněz se pro všechny klienty Portu nic nemění. Peníze dorazí stejně jako doposud. Vybrat peníze si můžete nadále kdykoli a peníze na váš účet dorazí do 5-10 pracovních dní.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co uděláte, když proděláte?

Co uděláte, když proděláte?

V životě je málo jistot, o financích to platí dvojnásob. Každý, kdo se rozhodne investovat, musí počítat s