Search
Close this search box.

Rekvalifikace dividend – zmatek v transakcích?

Investujete-li na Portu již delší dobu, možná jste poslední dny zaznamenali větší množství provedených operací v transakční historii. Nechcete-li, zabývat se tím nemusíte, ve výsledku je to jen trochu administrativy nevyžadující žádnou vaši akci. Pokud vás zajímá blíže, co se stalo, čtěte dále. 

Stejně jako všude jinde, i v investičním světě občas dochází k nečekaným událostem nebo úpravám toho, co již dříve nastalo. Příkladem toho je třeba rekvalifikace dividend, se kterou se Portu setkalo právě v posledních dnech. A není to poprvé – ke stejné věci došlo již loni, avšak v menším rozsahu.

Dividendy a jejich pozdější rekvalifikace

Některé instrumenty v portfoliích nebo strategiích Portu mohou vyplácet dividendu. Ta nám chodí zpravidla na čtvrtletní nebo měsíční bázi od našeho custodiana, kterým je BNP Paribas. Tato francouzská banka strhne srážkovou daň (většinou) a v jednom balíku zašle pro každý instrument dividendy pro všechny klienty Portu. Jakmile nám přijdou, rozdělíme je dle držených frakcí v rozhodný den mezi klienty.

Standardně tímto proces končí, pokud ovšem po nějaké době nepřijde další instrukce od BNP Paribas. Takovou instrukcí nyní (25.5. 2020) bylo: emitent cenného papíru se rozhodl, že rekvalifikuje část jím již dříve vyplacených dividend na návrat kapitálu (return of capital – „ROC“). Laicky řečeno si to můžeme přeložit jako: to, co jsme vám dříve poslali jako dividendy, nejsou dividendy, ale návrat kapitálu; upravte si to. Rekvalifikace se týkala části vyplacených dividend mezi lednem – prosincem 2019 u instrumentů US High Yield bondy (JNK US) a US korporátní bondy (LQD US).

A tak bylo potřeba transakce upravit. To v praxi proběhlo jako odečtení dividend (záporné dividendy) a současné přičtení návratu kapitálu (kladný ROC). Vzhledem k tomu, že z ROC se nestrhává srážková daň jako u dividend, byly odečtené dividendy o tuto srážkovou daň (15 %) nižší, než zpětně připočtený ROC. (Máte-li menší portfolia a dividendy jsou v řádu centů, pak vlivem zaokrouhlování mohou odečtené dividendy být ve stejné výši jako přičtený ROC; rozdíl je patrný až u větších částek) Výsledkem je, že vám v portfoliu mohla přibýt nějaká malá cizoměnová hotovost vzniklá tímto rozdílem. Dříve sražená daň byla vrácena, jelikož dividenda již není dividendou. S hotovostí se pak dále pracuje v rámci operací s portfoliem.

Rekvalifikace a vliv na daňové přiznání

Ačkoliv byly nyní rekvalifikovány dividendy vyplacené již v roce 2019, daňový výpis za tento rok se zpětně již měnit nebude. Vše se vyřeší v tom příštím podkladu za rok 2020, který vám poskytneme v lednu roku 2021.

Tato akce bude mít v daňovém výpisu dva dopady. Zaprvé se projeví v podobě záporné dividendy a potažmo tedy poníží hodnotu hrubé výše dividend (dílčí základ daně dle §8) a sražené daně v zahraničí k zápočtu proti tuzemským daňovým povinnostem. A zadruhé dojde k ponížení kupní ceny dotčených držených kusů těchto cenných papírů právě o hodnotu rekvalifikovaných, dříve vyplacených, dividend (+ sražené daně) na kus. Výsledkem pro investora bude tedy pokles dividendového příjmu a současný téměř ekvivalentní pokles výdajů přímo spojených s nákupem a držbou cenného papíru, které je možné odečíst od příjmu z jeho prodeje.

Investor, který bude instrumenty držet déle než 3 roky, na tom tedy něco málo vydělá. Nyní mu byla vrácena zaplacená daň z dividendy a sice mu klesla nákupní cena instrumentu (a tedy se mohl navýžit zdanitelný zisk), nicméně při splnění 3letého časového testu tento zisk při prodeji danit nemusí.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Makléř – 11. díl: Eso od Golda

Makléřům ve firmě Arnolda Golda se nedaří vyšponovat akcie Energonu nahoru, investoři jsou nedůvěřiví. Ve firmě panuje nervozita