Globální trendy v digitálním wealth managementu a robo-advisory v roce 2018

Robotičtí poradci (robo advisory) jsou fintechové startupy, které narušují tradiční oblast finančního poradenství a investičního managementu. Tyto digitálně založené společnosti nabízejí složení portfolia na míru a automatickou správu investic, kdy distribuce a komunikace probíhá pomocí digitální platformy.

Distribuce přímo k zákazníkovi bez prostředníků spolu s vysoce automatizovanými postupy umožňují robo-advisorům nabízet své služby za zlomek ceny tradičních poradců, kteří fungují převážně offline.

Proměna v „holistický“ wealth management

Robotičtí poradci původně nabízeli hlavně rady ohledně optimálního složení portfolia a návrhy rebalance. Exekuce nabízené strategie byla stále starostí samotných klientů. S jejich rostoucí popularitou se robo-advisory proměnily v plnohodnotné finanční instituce a začaly nabízet zastoupení klienta ve správě investic. To však byl jen první krok vývoje robo-advisorů. Protože investování je součástí finančního blahobytu jednotlivce a vždy se musí brát v kontexu životních cílů, finanční situace atd., robo-advisory se proměnily v „digitální správce majetku“, s více holistickým přísupem skrze nové funkce, například investování se stanoveným cílem či spojení finančních účtů. Na základě klientových dat o transakcích, získaných z připojených bankovních účtů, nyní dokážou robo-advisory pochopit klientovu finanční situaci a investovat tak, aby maximalizovaly jeho užitek. To vše se děje automaticky, v rámci telefonu či počítače s důrazem na jednoduchost používání.

Přechod k nabídce homogenního produktu

Při pohledu na robo advisory jako produkt zjistíte, že všechny tyto společnosti nabízejí velice podobné služby. Všechny o vás něco zjistí pomocí dotazníku. Všechny vám nabídnou individuální investiční plán založený na kombinaci ETF. Všechny nabízejí automatickou rebalanci a změnu rozvržení aktiv podle vývoje finančních trhů. Všechny robo-advisory mají velice podobné ceníky a umožňují libovolný výběr peněz z portfolia. Všechny umožňují investici velmi nízké částky, což podporuje pravidelné investice do portfolií se stanoveným cílem. Z hlediska produktu tedy mezi jednotlivými robo poradci není výrazný rozdíl. Pokud nějaká společnost nabídne novou funkci, ostatní hráči v oboru ji rychle přidají do své nabídky, nikdo tedy nemá dlouhodobou konkurenční výhodu. Co tedy udělají robo-advisory pro to, aby se odlišily?

Alpha se vrátí do hry

Investoři si vybírali investiční poradce podle jejich výkonnosti dlouho předtím, než se objevili robotičtí poradci. Nejdůležitější indikátor kvality investiční služby je koneckonců výnos po odečtení poplatků, který by měl být dlouhodobě konzistentní, s ohledem na úroveň rizika. Vzhledem k tomu, že robo-advisory nabízejí homogenní produkt a účtují si velice nízké poplatky, jediný způsob, jakým se můžou odlišit, je tvorba lepších investičních portfolií, čímž můžou generovat lepší výnosy oproti konkurenci. Jak se však můžou robo-advisory překonávat, když svá portfolia skládají ze stejných finančních instrumentů za použití velice podobných postupů? Odpověď je jednoduchá. Začnou nabízet nové investiční stategie, které nebudou nutně založené na ideologii pasivního investování. Podobně jako tradiční investiční poradci, i robo-advisory začnou nabízet investiční strategie založené na market timingu, value investingu (nákup podhodnocených aktiv), kvantitativním výzkumu či umělé inteligenci, aby dosáhly vyššího výnosu pro své klienty. Nabídka těchto strategií jim umožní odlišit se, přilákat nové investory a zvýšit poplatky za správu.

Poradci přejdou na digitální řešení rychleji, než se čekalo

Pamatujete si příběh Amazonu? Společnosti, jež původně posílala zboží z garáže jako součást velmi malého, ale rychle rostoucího trhu elektronických obchodů? A vzpomínáte, jaký názor měly na elektronické obchodování giganti mezi kamennými obchody? Trh je moc malý na to, aby nás jakkoliv ohrozil. Nikdy neosloví masy (málokdo používá internet), takže není potřeba v nejbližší době spouštět vlastní e-shop. Ignorance tradičních obchodníků umožnila Amazonu dosáhnout nevídané velikosti a stát se největším obchodníkem, jehož tržní kapitalizace převyšuje všechny tradiční obchodníky dohromady. V oblasti správy majetku je v současnosti podobné prostředí. Finanční služby jsou sice komplexnější než online nákup knih či jiného zboží, společnosti nabízející digitální správu majetku se však nemusí trápit s nedostatkem uživatelů internetu, drahým skladováním zboží či infrastrukturou doručování. Obor finančních služeb je ideální kandidát na nabídku produktů online v masivním měřítku skrze digitální platformy. Tradiční poradci jsou si tohoto faktu narozdíl od tehdejších tradičních obchodníků vědomi a chovají se podle toho. Během posledních tří let jsme mohli pozorovat mnoho akvizic, investic a partnerství mezi současnými špičkami a průkopníky digitální správy majetku. Navíc můžeme očekávat, že se celý trh přesune k digitálním či vícekanálovým řešením mnohem rychleji, než k tomu došlo v případě obchodníků. Banky, brokeři, finanční poradci a správci majetku začnou spouštět vlastní digitální nabídky, fintechové společnosti budou dál tlačit, zatímco nová generace investorů (narozených se smartphonem v ruce) dokončí vysoké školy a začne potřebovat správce majetku. Tato generace zároveň nedůvěřuje lidským poradcům a preferuje digitální komunikaci.

Shrnutí

  • Robo-advisory už není jen investiční služba, stává se z něj autopilot pro finanční blahobyt.
  • Každý robo-advisor z technologického hlediska nabízí a bude nabízet stejnou službu. Konkurenční výhoda se nezíská lepší aplikací.
  • Jediná možnost odlišení produktu se nachází ve výkonnosti investičních portfolií. Dá se očekávat, že robo-advisory spustí nové investiční strategie s úmyslem konzistentně generovat nadměrné výnosy, čímž získají konkurenční výhodu.
  • Produkty finančních služeb lze nabízet online.
  • Narozdíl od retailových dinosaurů jsou si současné špičky v oboru financí vědomy, že fintech je pro ně hrozba, a situaci řeší (akvizice, partnerství, investice).

Autor tohoto komentáře, Tomáš Juchelka, je majitelem technologické společnosti Bohemian studio podílející se na vývoji aplikace Portu. Názory autora se nemusejí shodovat s názory Portu.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,5 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co je akcie?

Asi každý někdy v životě slyšel pojem akcie. A velká část z vás bude mít ponětí, o