Jak rebalance pomáhá řídit riziko

Při investování má každý z nás jiný cíl, možnosti i očekávání. Tomu by mělo odpovídat riziko, které při investování podstupujeme. Poznat, jaká míra rizika je přiměřená právě pro vás, může být obtížné. Portu je zde od toho, aby vám pomohlo a vhodnou investici doporučilo. Tím však péče Portu zdaleka nekončí, o investici se stará i dále v průběhu času.

Poté, co si zvolíte požadované rozložení portfolia a založíte jej, se začnou jednotlivé jeho složky pohybovat nahoru a dolu s tím, jak se mění ceny na světových trzích. Tyto pohyby budou táhnout rozložení portfolia pryč od jeho původního. V dlouhém období mají totiž rizikovější akcie tendenci růst rychleji než spíše konzervativnější dluhopisy nebo zlato. Akciová složka portfolia se tak začne v poměru k ostatním zvětšovat, což vás může vystavit neúměrně vysokému riziku – tedy pokud není provedena rebalance.

Rebalance je chytrá technika, která se postará o to, aby se rozložení vašeho portfolia neodchýlilo příliš od původního, a tím se udržela požadovaná rizikovost. Portfolio je rebalancováno prodejem „přebytečné“ nadvážené části a dodatečným nákupem té podvážené, aby bylo obnoveno požadované rozložení. Pokud by portfolio rebalancováno nebylo a akciím se dařilo během daného období dobře, jejich váha by narůstala a růst by se kvůli efektu skládání stále zrychloval.

Možná se ptáte proč je nadměrné riziko špatná věc? Dojde-li k relativnímu nárůstu akciové složky ve vašem portfoliu, stane se jeho celková hodnota více náchylná ke kolísání. To může negativně ovlivnit dosažení investičních cílů a celá investice se pro vás může stát nevhodnou.

Zjednodušujeme investování – automatizujeme

Provádět rebalanci znamená mnoho operací. Je potřeba pravidelně monitorovat vývoj portfolia, kontrolovat, zda se jeho rozložení neodchýlilo od požadovaného, a v případě, že ano, spočítat, co je třeba prodat a co nakoupit, aby se struktura obnovila. Může se to zdát jako náročná činnost – a proto jsme ji pro vás automatizovali. Portfolia Portu jsou rebalancována automaticky a navíc si za rebalanční transakce neúčtujeme žádný poplatek navíc, takže vás tato výhoda nic nestojí.

Srovnatelný výnos při nižším riziku

Kontrola rizika navíc není jedinou výhodou, kterou rebalance nabízí. Výzkumy* prokazují, že rebalancovaná portfolia si vedou lépe než nerebalancovaná. Srovnatelného výnosu totiž dosahují při výrazně nižším kolísání hodnoty, tedy nižší rizikovosti. Studie se shodují, že riziko (měřeno směrodatnou odchylkou) při rebalancování poklesne o 1-3 procentní body oproti nerebalancovanému portfoliu. Založte si své Portu portfolio ještě dnes a začněte investovat chytře a jednoduše. Moderní technologie vám pomohou dosáhnout lepších výsledků.

* například Chopra (1993), Jaconetti, Kinniry, and Zilbering (2010), Kinniri, Jaconetti, DiJoseph and Zilbering, (2014) nebo Louw (2018)

Rebalanci se věnujeme detailně i v dalších článcích. Pokračujte ve čtení o tom, Kdy a jak je vaše portfolio rebalancováno nebo Jakou rebalanční strategii Portu zvolilo.

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

  • Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
  • Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
  • Portu nikdy negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
  • Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme

 

 

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 6,5 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Jak začít investovat

Jak začít investovat?

Mluví se kolem vás o investicích či rostoucí inflaci a máte pocit, že se o

inflace-cr-kveten-2023

Inflace v ČR v srpnu klesla na 8,5 %

Inflace v srpnu měla nadále klesající trend, a to jak v České republice, tak i v dalších zemích. V Česku v srpnu klesla inflace v meziročním vyjádření na 8,5 %.