Search
Close this search box.

Joe Muczka jr.: Barvy, světlo mého života

Joe Muczka jr. je dnes vyhledávaným a uznávaným evropským umělcem, patří mezi deset top umělců v Evropě. Jeho obrazy však vlastní lidé po celém světě. Věnuje se nejen malbě, ale tvoří také sochy, originální módní kolekce, interiérové malby, v neposlední řadě vyučuje malbě, na akcích se věnuje bodypaintingu. Tvoří mimo jiné pop-artová, impresionistická, expresionistická, kubistická a klasicistní díla. Už velmi brzy budete moci na Portu Gallery investovat právě do obrazu od Joe Muzcky jr., Karel IV. – Otec vlasti. V tomto rozhovoru se dozvíte, jak se k umění a malování dostal, proč ho tvorba na pěší zóně v začátcích tak posunula a co pro něj celkově umění znamená.

Co Vás vedlo k tomu se stát profesionálním umělcem?

Mé první setkání s uměním proběhlo v mém dětství díky mému dědovi, který maloval olejovými barvami. Na místo, kde můj děda tvořil mě lákala vůně terpentýnu, terpentýn je součástí olejových barev. Umělecká dráha započala ale později roku 1995 v Německu, kam jsme se s rodinou přestěhovali. První pokusy vznikali na pěší zóně, asi nejdelší působení bylo ve Stuttgartu. Jako tvůrce jsem byl na pěší zóně v přímém kontaktu s potenciálními zákazníky, měl jsem okamžitou zpětnou kritickou reakci, není opravdu lepší školy. Díky tomu jsem se rozvíjel na všech úrovních a vzpomněl jsem si na slova svých učitelů – mého dědy a jeho kamaráda Václavka, že umění je nejen o kráse, ale také o filozofii, psychologii a mezilidských vztazích. Pro mě nemají obrazy pouze dekorativní efekt, ale jsou nositelem hlubších významů. Mé umění dnes vlastní mnoho klientů nejen v Evropě, ale i po celém světě. Díky vernisážím pořádaných po evropských zemích a nejen tam jsem měl možnost se potkat s velkým počtem lidí. Díky své kariéře jsem získal v roce 2013 ocenění Zlatá Europea za celoživotní oddanost umění a stal se členem laureátu Evropské unie umění (EUU). S ohledem na budoucnost jsem sám ještě v umělecké pubertě a těším se, že na své tvorbě budu ještě pracovat, mé cíle jsou velké.

Máte specifický rukopis. Jaká technika je Vám nejbližší a jak přistupujete ke své tvorbě?

Jak jsem zmiňoval, pro mě byla největší škola pěší zóna, kde jsem musel rychle a efektivně reagovat na poptávku lidí. Věděl jsem, co se jim líbí a s ohledem na velké množství obrazů, které jsem namaloval jsem vytvořil styl, který v sobě mnohdy kloubí více stylů dohromady. Asi zásadním prvkem mé tvorby je technika vrstvování, kdy začínám nejsvětlejší barvou a postupně vrstvím tmavší. Klienty nejvíce baví na mých obrazech hra s barvami, ale také forma provedení, u mnoha obrazů se tak musí člověk pozastavit a pohrát si s obrazem, vidět věci, které na první pohled jsou skryty. Obrazy nejsou ploché, umí upoutat pozornost. V tvorbě se naleznou styly od klasicismu, impresionismu, pop-artu, kubismu po expresionismus. Pro limitované edice volím kombinované techniky. Krom originálních obrazů tvořím také sochy, nástěnné malby, spolupracuji také s firmami. Mým životním cílem je, aby mé umění bylo mezi lidmi, pro mě je tvorba jistým poselstvím toho, že umění lidi spojuje, a tak se každý kdo je vlastníkem mého díla tak trošku stává mou součástí.

Jakým způsobem se rozhodujete pro nová díla, proč namalujete konkrétní obraz?

Život je o energiích, díky tomu, že jsem na energie a okolnosti velmi vnímavý, to vše promítám do svých uměleckých děl. Někdy je rozhodnutí čistě pragmatické, tvořit to, po čem je poptávka, přeci jenom mnoho lidí dá na dekorativní efekt a obraz jim musí zapadat do jejich interiérů, ale jiné obrazy vytvářím v rámci okolností, které mě v životě zásadně ovlivňují. V životě je mnoho podnětů a nápadů ke tvorbě, na mnohé nikdy nedojde, ale jsou díla, která mají pro mě velký význam. Na tvorbě také pracuji s jinými umělci, například pracujeme na projektu vzniku fotografie, obrazu, hudby (koncertu), vše propojené v jedno. Ta síla všeho dohromady pro diváka bude jistě velice výrazná.

Jsou nějaká díla, která si ceníte více než ostatní?

Jsem rád, když jsou díla mezi lidmi, to je cílem mé tvorby. Momentálně držím ve své soukromé sbírce některé obrazy, ostatní mají plnit svůj účel, být mezi lidmi.

Současná doba je pro mnohé lidi těžká, co si o této době myslíte?

Ano, doba je velice náročná a ještě bude, je důležité, aby lidé drželi spolu a navzájem se podporovali. Kultura je defacto nyní pozastavena, je to ale stav dočasný, kultura je součást národa, lidu, dřímá v mnohých z nás, můžeme ji dnes sdílet jinak. Kultura zanikne pouze v tom případě, že ji lidé nebudou tvořit a sdílet, což se nikdy v historii nestalo a věřím, že kultura bude opět ta, která lidi spojí a otevře. Nikdo v současné době nemůže plánovat a předpovědět co se stane, a proto je třeba žít v přítomnosti, informovat se a na základě toho se připravit na budoucnost. Důležité je nemít strach, už vůbec nemít strach ze smrti, takový strach z člověka nedělá živého tvora, ale přežívajícího, je třeba žít život naplno, jenom tak může člověk být zdravý a může ve svém životě něco dokázat. Jak jsem zmínil, kultura a umění mají velkou moc spojovat lidi, v lidech je neuvěřitelná síla a při vzájemné podpoře a pomoci dokáží lidé mnoho. Nejsme na to sami, současná situace ovlivňuje úplně všechny, nebo je v blízké době na mnoha úrovních ovlivní.

Vnímáte v současné době větší poptávku po Vašem umění?

Ano, protože mnozí vnímají i ekonomickou krizi ve které se ocitáme a která ještě není u svého konce. Mnozí řeší investice a diversifikaci svého majetku tak, aby krizi ustáli s co nejmenšími riziky. Jistě všichni zaznamenali nárůst poptávky po drahých kovech, i já se těším zvýšenému zájmu a je to logické. U profesionálních umělců jde o věcnou hodnotu, investice do originálních děl je běžný krok mnoha klientů. Originální dílo je jediné na světě, navíc umělec sám nikdy nemůže uspokojit poptávku světa, protože jako člověk má pouze omezený čas na tvorbu po dobu své kariéry. Důležité také je, jak umělec pracuje se svou „značkou/brandem“, hodnota uměleckých děl tak odráží uměleckou hodnotu samotného díla a hodnotu uměleckého jména. Originalita mých uměleckých děl je zaručena certifikátem.

Co byste řekl na závěr? Tak nějak se dnes očekává nějaké to „moudro“.

Jestli by to měl být vzkaz pro lidi, tak je jasný. Žijte, tvořte, snažte se být pozitivní, často to, čeho se nejvíce bojíme nám život přinese, abychom se mohli poučit. Život nabízí mnoho krásných chvil, je barevný a já jsem rád, že světu barvy mohu přinášet prostřednictvím svých obrazů.

 

Více o umělci a jeho tvorbě na www.jmjart.eu

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme