Search
Close this search box.

Odpovědná portfolia #3: Jak přistupovat k udržitelnosti v investování?

esg_clanek3_uvodni_foto_tiny

Tentokrát se více podíváme na to, jak se dá k odpovědnosti v investování přistupovat. Každý si pod slovem „odpovědný” nebo „udržitelný” představuje něco trochu jiného, a možná i proto má tento typ investování mnoho různých přístupů.

V předchozích článcích jsme se již podívali na to, co je to odpovědné investování a jak lze odpovědnost firem měřit. Dnes se podíváme blíže na to, jak konkrétně mohou investoři pojmout udržitelnost v investování.

Jak mohou investoři k odpovědnému investování přistoupit?

Výběr vhodné investice patří mezi důležitá rozhodnutí. Kromě toho, že musí daná investice odpovídat investičním cílům, horizontu i konkrétní finanční situaci, pro mnoho lidí je také důležité, aby odrážela jejich osobní hodnoty a morální přesvědčení.

Zhodnocování peněz v souladu se svými hodnotami však není jediným důvodem, proč investovat udržitelně. Někteří investoři se například chtějí distancovat od kontroverzních odvětví, protože věří, že takové investice jsou příliš rizikové a jejich výnosnost bude v budoucnu ohrožena. Na druhé straně mohou být lidé, kteří chtějí přímo financovat zelené projekty, například nakoupit dluhopisy vydané na výstavbu solárních panelů. Podle přísnosti lze v odpovědném investování identifikovat 3  základní přístupy:

1. ESG integrace/screen: Cílem této úrovně je vyvarovat se ESG rizikům, které mohou ohrozit finanční výkonnost společnosti, do které investuji. Rozdíl proti běžnému investování je v tom, že jsou vyřazeny nejkontroverznější sektory (například civilní nebo nukleární zbraně či energetické uhlí) a z ostatních sektorů vybrány firmy, které si v ESG hodnocení vedou nejlépe. Například totiž pracují na snižování emisí ve svých provozech, mají dobré výsledky v oblasti bezpečnosti či přispívají komunitám, kde působí.

Pokud investor zvolí tento přístup, nevyhne se ale vyřazení dalších důležitých kontroverzních sektorů –⁠ v portfoliu vytvořeném pomocí ESG screenu lze stále najít společnosti těžící ropu a plyn, jaderné elektrárny nebo společnosti vyrábějící alkohol.

2. Společensky odpovědné investování (SRI): Tento přístup je určený pro investory, kteří chtějí kromě maximalizace finanční návratnosti maximalizovat také společenskou odpovědnost svých investic. Na této úrovni se tedy do detailu řeší, „co” firma dělá. Jedná se o investice vybrané na základě určitých etických zásad s cílem co nejvíce snížit negativní sociální nebo environmentální dopady.

V rámci SRI bývají z fondů, které investují podle tohoto principu, kromě nejkontroverznějších sektorů vyřazeni například také producenti a distributoři fosilních paliv a obory jako je jaderná energetika či gambling. ESG kritéria pro SRI fondy jsou přísnější, ale na rozdíl od investování s pozitivním dopadem zůstávají společensky odpovědné portfolio poskládat stále dostatečně diverzifikovaně. Investice tohoto typu bývají také dle regulace SFDR označovány jako „světle zelené”.

3. Investování s pozitivním dopadem (Impact investing): Na této úrovni už je předmětem zájmu nejen „co” dělá firma, do které investuji, ale kam konkrétně jsou moje peníze směřovány. Jedná se například o investování do podniků a projektů, které přímo řeší nějaký společenský nebo environmentální problém. Příkladem může být investice do tzv. zelených dluhopisů, kde prostředky z nich získané jdou výhradně na financování zelených projektů –⁠ například na financování zelených budov, obnovitelných zdrojů energie, udržitelnou dopravu nebo recyklační projekty.

V současné době je nabídka takto zaměřených investičních nástrojů velmi omezená a proto není možné vytvořit dlouhodobou diverzifikovanou investiční strategii založenou výhradně na tomto stylu investování. Investice tohoto typu bývají také podle regulace SFDR označovány jako „tmavě zelené”.

ESG_clanek3_CZ

Co si z toho článku odnést?

Každý investor může mít jiný důvod pro výběr udržitelného stylu investování. Souhrnně lze ale identifikovat 3 hlavní přístupy k odpovědnému investování: 

U ESG screenu uznávám, že svět čelí environmentálním i sociálním výzvám. Přemýšlím nad tím, jaké firmy jsou rizikům v těchto oblastech vystaveny nejvíce a zda bych se měl investicím do nich raději vyvarovat, abych neohrozil finanční výsledky svých investic.

Pro společensky odpovědné investování platí, že při investování se chci kromě finančních výsledků zaměřit na to, do čeho investuji a zohlednit dopad svých investic na životní prostředí a společnost.

Investování s pozitivním dopadem si dává za cíl peníze investovat s měřitelným pozitivním dopadem, tedy do firem a projektů, které se zaměřují na environmentální nebo sociální otázky. 

To, jak a jestli bude investor odpovědně investovat, tak záleží na jeho investiční strategii. V našich Portu Odpovědných portfoliích jsme se rozhodli jít cestou společensky odpovědného investování. Jak Odpovědná portfolia sestavujeme a jak si stojí v porovnání s našimi tradičními Portfolii na míru si můžete přečíst v naší Investiční metodice odpovědného investování.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

facebook

Rekordní propad akcií Facebooku

Facebook, jedna z nejnavštěvovanějších a nejpopulárnějších stránek na světě, si prošel dalším krizovým obdobím. Po kontroverzi vztahující se

Kterým ETF se letos daří nejvíce?

Letošní rok je na akciových trzích mimořádně volatilní. V průběhu březnového „výplachu“ se dokonce muselo obchodování na newyorské