Search
Close this search box.

Chytré převody umožní přesun instrumentů mezi investicemi

V Portu je naším dlouhodobým cílem být jedničkou v oblasti jednoduchého a efektivního online investování. Abychom si tuto pozici udrželi, neustále naši platformu vylepšujeme. Přidáváme nové produkty, funkcionality, zlepšujeme zákaznický prožitek, ale i optimalizujeme procesy na pozadí. Zkrátka pracujeme na tom, aby bylo Portu nejpokročilejší českou investiční platformou. Nově k tomu přispívají i tzv. Chytré převody, které umožňují převod instrumentů mezi investicemi bez nutnosti je prodávat a opět nakupovat, jsou-li zastoupeny v obou.

Klienti, kteří mají u Portu více investic, mohou čas od času chtít peníze převádět mezi nimi –⁠ například z jedné vlastní strategie do druhé. Zároveň se občas stane, že některé ETF instrumenty mají klienti zastoupeny v obou strategiích současně. Po zadání převodu došlo dříve k odprodeji všech instrumentů, převodu hotovosti z jedné strategie do druhé a opětovnému nákupu instrumentů podle cílového rozložení. 

Nově je však systém Portu chytřejší. V situaci, kdy je nějaký instrument zastoupen v obou strategiích (v té původní, i v té, kam člověk peníze převádí), nedojde k jeho kompletnímu prodeji a opětovnému nákupu, ale držené kusy se přenesou do druhé strategie. Až následně se na základě cílového rozložení buď dokoupí chybějící část nebo se odprodá ta přebývající. Cenné papíry a hotovost jsou převáděny tak, aby docházelo pouze k nezbytnému prodeji cenných papírů. Díky Chytrým převodům tak snižujete jednak případnou daňovou zátěž, tak i dobu, po kterou jsou peníze při převodu v hotovosti. Zatímco dříve proběhl převod ve dvou Obchodních cyklech (v prvním se prodávalo, v druhém nakupovalo), nyní se vše stane během jednoho.

Princip chytrých převodů –⁠ ilustrativní příklad

Ukažme si, jak to celé funguje na zjednodušeném příkladu. Dejme tomu, že máme dvě strategie, přičemž obě kromě jiných instrumentů obsahují americké akcie a korporátní dluhopisy. Jejich rozložení mezi jednotlivé ETF je následující.

Při zadání převodu části první strategie do té druhé dojde k poměrnému odebrání podílu jednotlivých instrumentů tak, aby její rozložení zůstalo co nejblíže tomu cílovému dojde tak k její rebalanci. 

Převáděná část instrumentů se přesune do druhé strategie. V ní následně během stejného Obchodního cyklu dojde k rebalanci –⁠ odprodají se přebývající kusy instrumentů a utržená hotovost se chytře rozmístí mezi ostatní tak, aby se výsledné rozložení co nejvíce blížilo tomu cílovému. Převedené kusy těch instrumentů, které je možné ponechat, se prodávat nemusí. Výsledný objem prodejů je tak minimalizován.

Výsledkem jsou dvě zrebalancované strategie a provedený převod. Celá tato operace proběhne během jednoho Obchodního cyklu a peníze tak nemusí zbytečně ležet nezainvestované v hotovosti. 

Chytré převody lze provádět jen mezi investicemi jednoho klienta a na dětské účty. Nelze je použít pro převod na jinou osobu.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Investujte do tematických srategií

Představujeme tematické investování

Portu v rámci nově spuštěné služby představilo nabídku tematických strategií. Stalo se tak první plně automatizovanou investiční službou umožňující

Představení účtu DIP

Představení nového Důchodového účtu DIP

V úterý 23. ledna proběhl webinář na téma Důchodového účtu (DIP) na Portu. Během webináře jsme obecně představili strukturu DIP účtu, jeho podmínky a výhody. Zároveň jsme provedli srovnání s tradičním Doplňkovým penzijním spořením a ukázali, jak si Důchodový účet na Portu založit.