Search
Close this search box.

Jak fungují futures kontrakty?

futures kontrakty

S pojmem futures kontrakty se především díky Bitcoinu setkáváme častěji než kdy dříve. Rozhodnutí skupiny CME, která umožnila investorům obchodovat s touto kryptoměnou pomocí futures kontraktů, je jedna z nejdůležitějších událostí na finančním trhu. Toto rozhodnutí vyvolalo řadu emocí. Někteří ho vítají a berou ho jako krok vstříc budoucnosti. Jiní upozorňují na rizika, které toto rozhodnutí nese, a varují před podobným scénářem, jako tím, který nastal roku 2008. Je proto důležité vědět, co futures jsou a jak doopravdy fungují.

Co jsou futures kontrakty?

Futures kontrakty jsou dohodou o směně finančního instrumentu mezi dvěma stranami. Specifickým znakem je cena, která je pevná a splatná k budoucímu datu předání. Koupením futures kontraktu se zavazujete k převzetí dohodnutého množství v dohodnutý čas. Prodáním se zavazujete k opaku. V takovéto definici se lze lehce zamotat. Pojďme si to ukázat v praxi:

Za účelem spekulace uzavřeme futures kontrakt na nákup 1 kg zlata za 45 000 USD. Cena zlata následující den stoupne o 5 %. Díky tomu hodnota našeho kontraktu vzroste o 2 500 USD. Proč? Protože mám v ruce smlouvu, která mě opravňuje nakoupit zlato za nižší cenu, než je ta aktuální. Nyní máme na výběr – buď svůj kontrakt prodáme jinému spekulantovi a proměníme ho v peníze, nebo vyčkáme na další vývoj.

[arve url=“https://www.youtube.com/embed/Yqkq-w4Jl3c“ align=“left“ title=“Investing Basics: Futures“ /]

Výhoda futures kontraktu může být, že při jeho uzavření není vždy nutné složit celou částku. Skládáte jen malou část, která slouží na případné pokrytí ztrát. Může se tak jednat o pákovou investici, která může být vysoce riziková. Často se setkáte s anglickým pojmem leverage. Pokud využijete desetinásobnou páku, stačí vám 100 Kč k tomu, abyste mohli rozhodovat o částce 1 000 Kč. Díky tomu můžete zdesetinásobit své zisky, či naopak zdesetinásobit své ztráty.

Ke konečnému nákupu a fyzickému doručení dochází pouze zřídkakdy. Nejčastější ukončení kontraktu ze strany spekulanta probíhá pomocí prodeje, či nákupu stejného množství jako v původním futures kontraktu. Pokud jsme původně nakupovali (tzv. long pozice), čímž jsme vyjadřovali svojí důvěru v růst, nyní pozici prodáváme (short pozice). Postup je tak podobný spekulaci s akciemi.

Hedging

Spekulace však není jediný důvod existence futures kontraktů. Můžeme se setkat i s opačným jevem, kdy nakupujeme za účelem vyhnutí se spekulacím. Jedná se o tzv. hedging. Co tento hedging je a k čemu slouží? Jedná se o nakoupení instrumentu, který víme, že poroste ve chvíli, kdy hodnota námi ochraňovaného instrumentu bude klesat (a samozřejmě i naopak). Zmíněny ochraňovaný instrument může mít spoustu podob – zlato, káva, či třeba měna. Pro zjednodušení si ukažme, jak lze hedging využít v praxi:

Firma, zabývající se tvorbou tradičních hraček a jejich prodejem do Německa prodává jednu hračku za 10 EUR. Její náklady na vytvoření jedné hračky jsou 230 Kč. Firma tak při aktuálním kurzu (25,5 Kč za EUR) realizuje zisk 25 Kč na každé ze svých dřevěných hraček. Pomocí hedgingu může tento kurz zafixovat a vyhnout se situaci, kdy kurz poklesne např. na 22,5 Kč za EUR a firma by realizovala ztrátu. Firma je tak za malý poplatek pojištěna proti měnovému riziku. Nesmíme však zapomínat, že pokud by kurz šel na druhou stranu, firma se připravuje o zisk, který by získala navíc. Velké množství firem však nemá zájem se účastnit měnové spekulace a zbytečně tak riskovat. Proto je pro ně hedging vhodnou volbou.

Závěr

Futures kontrakty jsou pokročilým finančním instrumentem, který díky pákovému efektu může přinést vysoké zisky i ztráty. Kromě spekulace jsou využívány k hedgingu. Ten je pro firmy důležitý mimo jiné kvůli tomu, aby se firma nemusela zúčastnit spekulací na měnovém trhu.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Top 3 podle Zuzany Mory

Spolu se spuštěním možnosti investovat do individuálně složených strategií Portu připravilo investiční sérii rozhovorů „Top

Interest rate,Financial and dividend concept.Hand holding wooden

Jak investovat v době klesajících úrokových sazeb?

Lidé často drží své peníze na spořicích účtech kvůli pocitu bezpečí a jednoduchosti. Na jednu stranu musíme uznat, že v době ekonomické nejistoty, vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb se ještě může jednat o poměrně atraktivní možnost, jak své prostředky alespoň nějak zhodnotit nebo spíše zmírnit ztráty způsobené inflací. Nyní nastal čas přesunout peníze jinam.