Search
Close this search box.

Jak si nastavit finanční rezervu

emergency fund

I ti nejpečlivější plánovači mohou zažít těžké období vyžadující neobvyklé výdaje, při kterých je třeba sáhnout hluboko do kapsy, nebo dokonce přijít o práci. Každému je tedy jasné, že je nezbytné mít nějaké finanční prostředky v záloze na „horší časy“. Jak ale zjistit s jak vysokou částkou bychom měli počítat?

Jedním z pilířů „zdravých“ osobních financí je finanční rezerva. Jsou to peníze, které se odkládají stranou před vším ostatním na pokrytí neočekávaných výdajů. Je to první krok k vybudování vaší zodpovědné finanční budoucnosti – tedy ještě předtím, než začnete investovat. Je těžké předvídat, kdy a zda vůbec budete potřebovat peníze na pokrytí nečekaných životních nákladů někdy potřebovat, a to především proto, že peněžní rezerva je určena právě pro neočekávané situace.

Víte tedy, že finanční rezervu potřebujete. Otázka je, jak velkou bychom ji měli mít. Dostatečná rezerva u většiny lidí obvykle dosahuje finančního obnosu, který by stačil na pokrytí životních nákladů na tři až šest měsíců, aniž by vám to nějak narušilo režim, na který jste zvyklí. Ve chvíli, kdy si například hledáte novou práci, by vám taková suma měla bez problému stačit.

V ideálním případě jsou vaše životní náklady nižší než váš současný příjem. Problém však nastává v případě, kdy jsou vaše životní náklady vyšší než váš současný příjem. Není jednoduše z čeho finanční rezervu udělat. Pokud tomu tak skutečně je, měli byste zvážit, co omezit, abyste se případně nedostali do vážných existenčních problémů.

Skutečná částka, kterou byste si měli nechat stranou, závisí na čtyřech faktorech:

  1. Věk
  2. Povolání
  3. Investovatelný majetek
  4. Neočekávané závazky 

Věk

Věk má na výši finanční rezervy velký vliv, a to z několika důvodů. Čím jste starší, tím větší by vaše rezerva měla být. Mladší lidé mají obvykle nižší životní náklady, méně neočekávaných nákladů a potřebují méně času na nalezení nové práce.

Pokud jde o hledání nové práce, mládí je skutečně na vaší straně. O tom, že lidé nad 50 let mají problémy s hledáním nového zaměstnání, se toho napsalo již mnoho. Mnozí jsou přitom z práce vytlačeni nedobrovolně. Pokud vám hledání nové práce trvá déle, je zřejmé, že má smysl si rezervu vytvářet. Důrazně tedy doporučujeme, abyste s přibývajícím věkem přemýšleli o navýšení velikosti své peněžní rezervy, zejména pokud pracujete v oboru, kde jsou starší uchazeči o zaměstnání znevýhodňováni.

Povolání

Čím více je vaše zaměstnání žádané, tím menší rezervu potřebujete. Pravděpodobnost, že například velmi zkušený softwarový inženýr či lékař bude bez práce po dobu delší než šest měsíců, je v současné době velmi nízká. Naproti tomu člověku se základním vzděláním či z méně žádaných oborů by mohla přijít vyšší rezerva vhod. Vždy však záleží na aktuální situaci, který na pracovním trhu vládne, žádanost oborů je proměnlivá.

Doba, po kterou můžete být bez práce, se může lišit podle lokality, odvětví a úrovně, které jste ve své profesi dosáhli. V mnoha případech se pozice ve vyšším managementu hledají déle než pozice jednotlivých spolupracovníků. Nové zaměstnání můžete hledat déle i v případě, že nejste dostatečně flexibilní. Každý z těchto faktorů je potřeba důkladně zvážit, protože se promítají do délky doby, po kterou byste teoreticky čerpali finance z vaší rezervy.

Investovatelný majetek

Jedním z nejdůležitějších faktorů, které je třeba vzít v úvahu, je velikost aktiv, která hodláte či máte k dispozici investovat. Přesto ho mnoho lidí ignoruje. Investovatelná aktiva nad určitou úroveň vylučují potřebu finanční rezervy. Tato úroveň přitom může být řádově vyšší než vaše prostředky pro mimořádné události. Nad určitou hranicí si můžete dovolit přežít výraznou ztrátu, stále totiž máte dostatek peněz na pokrytí všeho nepředvídaného, co by vás mohlo potkat.

Potřeba finanční rezervy přichází především v těžkých ekonomických časech, které často korelují s výrazným poklesem akciového trhu. Zároveň je to doba, kdy byste své investice chtěli prodávat co nejméně. S ohledem na tuto skutečnost byste měli být ochotni financovat své mimořádné výdaje z investičního účtu pouze v případě, že budou představovat pouze malé procento vašeho znehodnoceného investičního účtu. Jinými slovy, pokud vaše finanční rezerva představuje velkou část investovatelných aktiv, nemáte dost prostředků na to, abyste se na ni mohli spolehnout jako na postačující fond pro případ nouze. Pokud by vám však objem všech prostředků ve vaší rezervě připadal jako kapka v moři v porovnání s vašimi investicemi, spolehnout se na ni s největší pravděpodobností můžete.

Neexistuje žádné pevně dané pravidlo, o které byste se mohli opřít. Obecně ale platí, že byste svoji finanční rezervu neměli likvidovat do chvíle, dokud váš investiční účet nepředstavuje 5 až 20násobek celkové částky, kterou byste mohli v krátkodobém časovém horizontu potřebovat.

Podívejme se podrobněji na hypotetický případ, kdy by se zrušení vaší rezervy nabízelo – a to ve chvíli, kdy výše vašeho investičního účtu vzroste na desetinásobek finanční rezervy.

Řekněme, že váš ideální „pohotovostní fond“ činí 100 000 Kč, což znamená investiční účet ve výši 1 000 000 Kč. I při velmi neobvyklém propadu trhu během finanční krize v letech 2008-2009, kdy index S&P 500 klesl o 57 % oproti svému vrcholu v roce 2007, by vaše diverzifikované portfolio kleslo přibližně o 40 %. To znamená, že váš investiční účet by se snížil na 600 000 Kč (1 000 000 Kč x (1-40 %)). V takovém případě by váš nouzový výběr představoval 17 % nyní snížené hodnoty vašeho portfolia. Pro představu, 17 % je přibližně čtyřnásobek doporučeného ročního výběru pro penzijní účet. I když by mohl být prodej části portfolia při těchto snížených hodnotách potenciálně bolestivý, nízká pravděpodobnost takové události ospravedlňuje jednorázový 17% výběr v rámci nouzového plánu.

17 % může být pro někoho v závislosti na toleranci k riziku příliš vysoká hodnota, pro někoho naopak příliš nízká. Z toho důvodu doporučujeme rozmezí 5 až 20násobku vaší celkové finanční rezervy. Mějte prosím na paměti, že i když se rozhodnete rezervu nemít, měli byste mít k dispozici dostatek peněz, které vám bez problému vystačí na přechodné období, než si vyberete peníze z investičního účtu.

Neočekávané závazky

Při nastavování výše vaší finanční rezervy mohou hrát velkou roli finanční potřeby vaší širší rodiny (takoví členové vaší rodiny, kterým jste ochotni pomoci v případě finanční krize nebo kteří by vás mohli požádat o pomoc). Čím více peněz vaše rodina má, tím menší je pravděpodobnost, že se na vás bude muset v případě nouze obrátit – a relativně tím méně peněz si musíte dát stranou. Jinými slovy, pokud mají vaši rodiče a sourozenci jen velmi malé úspory, pak vám rezerva na šest měsíců nemusí stačit.

I když je vaše rodina přiměřeně zajištěná, neznamená to, že byste si do rezervy pro případ nouze měli vyčlenit méně prostředků. Nikdo z nás určitě netouží po tom, jít v případě ztráty práce za rodiči a žádat je o peníze.

Vše je o tom zjistit si, co je pro vás a vaši situace nejlepší

Výše částky, kterou byste si měli vyčlenit jako finanční rezervu, je pro každého individuální. Při rozhodování, kolik peněz byste měli mít „bokem“, by měl hrát klíčovou roli váš věk, vaše celkové majetkové poměry spolu s rizikovostí vašeho zaměstnání. Až na výjimky byste svoji rezervu neměli investovat do ničeho jiného než do nízkorizikových účtů.

Velikost dostupného výnosu by neměla být rozhodující – důležitá je především bezpečnost vaší jistiny. Vyvážení těchto klíčových faktorů vám pomůže utvořit strategii spoření, jejímž výsledkem bude nouzový fond odpovídající vašim potřebám. Dokonce i ti, kteří svoji finanční rezervu ve skutečnosti nikdy nepoužijí, mají z její existence obrovský psychologický přínos – klid, který vám a vaší rodině přináší vědomí, že pod sebou máte pro všechny případy záchrannou síť.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme