Search
Close this search box.

Kolik vyděláte s Portu?

Tato otázka vás určitě všechny velmi zajímá. My bychom vám rádi řekli, o kolik bohatší budete za x let investování s Portu. Bohužel ale neumíme předpovídat budoucnost, a proto vám očekávané výsledky nejradši prezentujeme v podobě pravděpodobnostního modelu. Ten najdete rovnou na naší domovské stránce. Pojďme se tedy na tento graf podívat detailněji, představit si metodu výpočtu, vysvětlit, co která křivka znamená, a s tím si také vysvětlíme pojem percentil, který je pro pochopení velmi důležitý.

Co je percentil?

Pokud je vám tento pojem dobře známý, můžete tuto sekci klidně přeskočit. Pro ty z vás, kteří ale nedávali v hodinách matematiky pozor, zde je stručné vysvětlení pojmu percentil. Dle serveru business center je percentil hodnota, která rozděluje seřazený statistický soubor na dvě části – na část obsahující hodnoty menší (nebo stejné), než je hodnota percentilu, a na část obsahující hodnoty větší (nebo stejné). Pojďme si to ukázat na příkladu. Představme si, že 1 000 žáku jde skládat přijímací zkoušky na vysokou školu. Po jejich vyhodnocení seřadíme žáky podle jejich výsledků. Percentil pak ukazuje, na kterém místě se student umístil, resp. jaké procento žáků dosáhlo menšího počtu bodů. Pokud tedy student dostane informaci, že jeho percentil je 90, znamená to, že 10 % studentů, kteří zkoušku dělali, mělo lepší výsledek než on. Naopak, 90 % studentů se umístilo pod ním.

V Portu používáme percentil pro vyjádření pravděpodobnosti, se kterou se bude výnos vašeho portfolia nacházet na dané úrovni. Seřadili jsme si všechny možné scénáře dle historických předpokladů a podívali se, jakou hodnotu mohou portfolia mít v budoucnu. Proto, když se podíváte na náš model budoucího vývoje, Optimistický scénář (percentil 95%) znamená, že v 95 % případů se bude výnos vašeho portfolia pohybovat pod touto křivkou.

Jak jsme to spočítali?

Model budoucího vývoje hodnoty je vytvořen na základě historických dat cenných papírů a instrumentů, ze kterých se skládá portfolio odpovídající zvolenému rizikovému profilu (o volbě rizika si řekneme více později). Hodnoty v grafu reprezentují čisté výnosy portfolií, očištěné o náklady na zajištění a poplatky. Metodika výpočtu je založena na předpisu EU PRIIPS.

Jak graf používat?

Nejdříve zadejte částky, které si myslíte, že budete schopni vložit jednorázově a měsíčně. Na modelu můžete vidět, jak je z dlouhodobého hlediska důležité pravidelně investovat třeba jen malé částky. Zkuste si zde pohrát s různými částkami, abyste viděli, jaký dopad může mít pravidelné investování. O výhodách pravidelného investování jsme psali například zde.

Další možností, se kterou se dá na grafu hrát, je časový horizont. Zkuste si přepnout mezi 5 a 30 lety. Uvidíte výhody dlouhodobého investování. Jednak se jedná o to, jaký může být potenciální celkový zisk z investice. Na druhou stranu se ale jedná i o možnost propadu, resp. poklesu hodnoty vašeho portfolia. Při časovém horizontu 5 let můžete vidět, že existuje pravděpodobnost poklesu hodnoty portfolií. V dlouhodobém horizontu ale tato pravděpodobnost klesá a je vysoce nepravděpodobné, že by hodnota vašeho portfolia byla po 30 letech záporná.

Poslední proměnnou, kterou můžete v modelu nastavit, je rizikový profil. Čím vyšší rizikový profil, tím vyšší volatilita v hodnotě portfolia. To znamená, že hodnota bude kolísat více než u portfolií s menším rizikovým profilem. V dlouhodobém horizontu je ale tato volatilita vyrovnána vyššími očekávanými výnosy. Proto si můžete při dlouhodobém investování dovolit rizikovější portfolio.

Na co si dát při modelování pozor?

  1. Historická výnosnost není zárukou budoucích výnosů.
  2. Investice na kapitálových trzích jsou rizikové.
  3. Kvůli čitelnosti a přehlednosti se mění vertikální osa, dejte si na to pozor obzvlášť při porovnávání různých strategií.

Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme