Search
Close this search box.

Portu vs. Podílové fondy

Podílové fondy se stávají čím dál tím populárnější investiční variantou mezi veřejností, a v tomto článku si probereme, zda se opravdu jedná o investici, která se vyplatí. Zároveň ji také porovnáme s Portu.

Poplatky rozhodují

Poplatky jsou při investici aspektem, který mnoho lidí opomíjí. Může se však ale jednat i o částky, které přesáhnou výnosy z investice. Příkladem takové situace může být investování skrze připravenou aktivní investiční strategii finančním poradcem respektive brokerem.  Roční celkové poplatky za takovou službu mohou, dle výpočtů Portu, dosáhnout klidně výše 4,08 % z hodnoty spravovaných aktiv. Pro výpočet poplatku jsme využili veřejně přístupný ceník jedné z největších makléřských firem v České republice.

Průměrný celkový poplatek u podílového fondu činí ročně v průměru méně, 1,67 %.  Při výpočtu jsme použili analýzu serveru Měšec.cz, podle které činí manažerský poplatek ve srovnatelné investiční strategii v průměru 1,5 % ročně. K tomu je navíc potřeba připočíst v čase rozložený jednorázový vstupní poplatek, který se může pohybovat v rozmezí 3 – 6 % z hodnoty investice. Důležité je si také uvědomit, že strhne-li vám někdo hned na začátku například 4% poplatek, začne se zhodnocovat méně prostředků a investorovi tak utíkají možné výnosy. Než se tedy vůbec dostanete reálně alespoň na částku, kterou jste sami zaslali, trvá to. A přitom fond vesele tvrdí, že už vám vydělal třeba 5 %.

Dále za zmínku stojí zejména výkonnostní poplatek, což je poplatek z čistého výnosu investice. Pokud se investici daří dobře, může například 20% ze všech výnosů nad stanovenou hladinou jít do kapsy fondu. Především díky tomuto poplatku mají podílové fondy nižší výnosy v porovnání s Portu, kde platíte vždy pouze 1 % ročně, bez ohledu na vývoj vašeho portfolia či trhů. Porovnání, kolik byste vydělali s různými formami investování naleznete na obrázku níže.

Graf 1 – Předpokládaný vývoj v Portu po dobu 30 let při počáteční investici 10 000 Kč v porovnání s podílovým fondem (Zdroj)

 

Z následující tabulky můžeme vidět, s kolika poplatky se investor musí vypořádat, aby vůbec mohl investovat. V Portu jsme s poplatky transparentní. Nemáme žádné vstupní ani výstupní poplatky, popřípadě výkonnostní poplatky, a jediný poplatek je 1 % ročně, což je v porovnání s níže zmíněným podílovým fondem nižší částka, i pokud pomineme vstupní a výkonnostní poplatky. Díky těmto poplatkům při investici například 10 000 korun do podílového fondu Conseq Invest Akcie Nové Evropy ztrácí investor vstupním poplatkem 500 Kč, a následně ještě 1,57 % ročně a 8 % čistého výnosu při nárůstu hodnoty podílového fondu díky výkonnostnímu poplatku. V Portu jsme díky robo-advisory systému schopni řídit vaše investice efektivněji, díky čemuž můžeme nabídnout nižší poplatky za správu portfolia, a tak i při vysokém zhodnocení vašeho portfolia nebudete účtováni více, než je již zmiňované jedno procento ročně, tedy 1/12 procenta měsíčně což na vývoj vaší investice v porovnání s ostatními investičními instrumenty bude mít menší vliv.

Tabulka 1 – Poplatky Conseq Invest Akcie Nové Evropy (Zdroj)

(Ne)dostatečná diverzifikace

Při investici je potřeba se dívat na diverzifikaci – rozdělení a rozprostření vašich investic mezi různými typy aktiv, lokacemi a také sektory. Jedná se o systematické snížení vašeho rizika, které nemusí nutně znamenat snížení výnosů. Samozřejmě, můžete vsadit na jednoho koně, avšak vaše riziko, tedy možnost, že o část investice přijdete, bude velmi vysoké. Stejně tak tomu může být při sázce na aktivně řízený podílový fond. Ty sice většinou vybírají koňů několik, ale zda sázka vyjde je otázkou. Můžete k tomu ale přistoupit i jinak a vsadit na stovky, nebo i tisíce koňů zároveň. Ano, mluvíme teď o indexovém pasivním investování – tedy takovém, kdy vaše investice kopírují vývoj celého regionu, odvětví nebo trhu. Takové vám zajistí diverzifikaci nejširší a proto vám ji Portu nabízí.

Jednoduchost a transparentnost

Při hledání správného podílového fondu je člověk zahlcen nepřeberným množstvím investičních společností, platforem a instrumentů, které nezkušeného investora pouze zmatou a odradí od investice. Zároveň je také velmi obtížné dohledat, do čeho člověk při koupi jednotlivých podílových fondů opravdu investuje. Ve většině případů se vytvoří „benchmark“ neboli milník, obsahující zastoupení vícero indexů, který má onen podílový fond překonat. Tato informace však není dostačující, protože uměle vytvořený cíl vývoje portfolia ve výsledku investorovi téměř nic neříká o opravdovém obsahu onoho podílového fondu. Složení podílových fondů bývá často skryto, popřípadě nebývá téměř vůbec k dispozici, což je pro investora nepříjemná skutečnost.

V Portu jsme toho názoru, že investovat by měl mít možnost naprosto každý, bez ohledu na zkušenosti a částku, kterou je onen člověk ochotný investovat. Zároveň by detailní informace o investici měly být k dispozici kdykoliv, kdekoliv a měly by být neustále aktuální, avšak neměly by investora zahlcovat zbytečnými informacemi. Při investici do Portu máte všechny informace na jedné stránce, nic vám netajíme, a jsme ochotní vám jakkoliv poradit či pomoci, skrze e-mail nebo prostřednictvím chatu na našem webu, a když si kdykoliv rozmyslíte svou investici, můžete peníze vybrat, a nic vám účtováno nebude.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

jak načasovat své investice?

Jak načasovat své investice?

Základní investiční poučka zní „nakup dole, prodej nahoře“. Jednoduchý návod na zbohatnutí, že? Ale jak poznáte, že už