Search
Close this search box.

10 nejčastějších dotazů na novou Investiční rezervu

10 nejcastejsich dotazu rezerva

S představením nové varianty Investiční rezervy se zvedla velká vlna zájmu mezi klienty, z čehož máme radost. Pojí se s tím samozřejmě i zvýšený počet dotazů, kterých jsme jen za první den od spuštění zodpověděli přes 200. V tomto článku proto shrnujeme odpovědi na ty nejčastější z nich.

1. Je nějak omezená částka, kterou mohu mít na Investiční rezervě?

Není, maximální částka pro Investiční rezervu není nijak omezena – vložit můžete, kolik chcete. Je stanovena pouze minimální částka, a ta je stejně jako u jiných investic na Portu 1 000 Kč. Během nejbližšího Obchodního dne, kterým je standardně úterý a čtvrtek, dojde k zainvestování vkladů do investičních instrumentů (pokud jsou součástí Investiční rezervy) a stejně tak se začne hotovost úročit aktuální sazbou.

2. Může se výše úroku v čase měnit?

Ano, výše úročení je navázaná na aktuální základní úrokovou sazbu ČNB (tzv. dvoutýdenní repo sazbu). Přesná výše sazby je pak dána na základě obchodní dohody s protistranou, tj. s bankou, u níž je hotovost uložena. V Portu se vždy snažíme vyjednat co nejvýhodnější sazbu a průběžně jednáme s několika protistranami (resp. bankami), u kterých by mohla být hotovost úročena.

V případě zvýšení základní sazby ČNB se i my snažíme vyjednat u protistrany lepší úrok pro naše klienty, naopak v případě snížení této sazby může dojít ke snížení úroku. Při výraznějším snížení základní úrokové sazby ČNB se také může zvýšit zastoupení investiční složky na úkor úročené hotovosti s cílem dosáhnout zajímavého zhodnocení prostředků. Více popisujeme zde.

3. Je připsaný úrok už zdaněný?

Není, úrok je připisován v hrubé výši, což je jeden z hlavních rozdílů oproti spořicímu účtu, kde je daň stržena bankou. Portu tuto daň strhávat nemůže, jelikož není bankou, a partnerská banka, u které jsou peníze uloženy to také nedělá, protože účet s prostředky je sice sběrný klientský, ve zvláštním režimu, ale vedený na Portu (resp. WOOD & Company).

Připsané úroky proto podléhají daňové povinnosti dle § 8 Zákona o dani z příjmu. Úroky připsané za zdaňovací období je potřeba uvést do daňového přiznání, které se podává jednou ročně, a odvést příslušnou daň, jejíž výše je 15, respektive 23 %.

Od daně jsou však tyto příjmy z úroků osvobozeny v případě, že souhrn vašich příjmů dle § 7 – § 10 zákona o dani z příjmů nepřesáhne 6 000 Kč za rok (od začátku roku 2023 byla tato částka zvýšená na 20 000 Kč). Do těchto paragrafů spadají ještě například dividendy nebo příjem z nájmu.

Časový a hodnotový test pro účely daňového osvobození se na úročenou hotovost a připsané úroky nevztahuje. Ten lze uplatnit pouze na investiční složku rezervy, která je složena z cenných papírů (ETF, ETC). Úročená hotovost není cenným papírem a nedochází k jejímu „nákupu“ nebo „prodeji“.

Informace o tom, jaké byly vaše zdanitelné příjmy a připsané úroky za kalendářní rok, najdete v Daňovém výpisu, který připravujeme klientům vždy v lednu nového roku. Více se problematice daní věnujeme v tomto článku, který pravidelně aktualizujeme.

4. Jak je to s poplatky?

Obě verze Investiční rezervy mají jednotný poplatek 0,25 % ročně. Poplatek je strháván průběžně během roku a každý měsíc je tak naúčtována jedna dvanáctina ročního poplatku. Jedna dvanáctina ročního poplatku se naúčtuje každý měsíc a výše tohoto poplatku je vždy stanovena na základě průměrných denních stavů – hodnoty majetku v rezervě za poslední měsíc. Poplatek je stržen automaticky, z hotovostní složky vaší rezervy. Ukázku výpočtu naleznete zde.

Na Investiční rezervu se vztahuje program Pozvi přátele (3 měsíce zdarma) a běží-li vám bezpoplatkové období, neplatíte poplatky ani za Investiční rezervu.

Na Investiční rezervu však vzhledem k jejímu krátkodobému charakteru nelze uplatnit Slevový program pro dlouhodobé investory

5. Co když budu chtít peníze z Investiční rezervy vybrat?

V takovém případě si stačí zadat pokyn k výběru vašich prostředků v sekci Transakce a peníze – Převody. Do 5 až 10 dní budete mít peníze na svém bankovním účtu. Úroky, které vám náleží za daný měsíc za dobu před vybráním prostředků, vám budou dodatečně připsány na začátku nového měsíce do Peněženky.

6. V jaké bance jsou peníze uloženy a úročeny?

Tuto informaci bohužel z obchodních důvodů nezveřejňujeme. Právě díky tomu můžeme nabídnout takto atraktivní úročení. Pokud bychom jména partnerských bank zveřejňovat chtěli, výše úročení by byla nižší. Vždy se však jedná o velké české banky.

7. Má založení Investiční rezervy vliv na můj cenový plán v rámci Strategií?

Ne, cenové plány se vztahují pouze na služby Vlastní a Tematické strategie, mezi které Investiční rezerva nepatří. Ta je samostatným produktem, u kterého se poplatek neřídí cenovými plány, ale je jednotný, a to 0,25 % ročně. Investičních rezerv také můžete mít několik, jejich počet není omezen. Každý může mít založenou například jednu Opatrnější a jednu Odvážnější variantu rezervy.

8. Jak změním variantu Investiční rezervy?

Stačí si rozkliknout svou stávající Investiční rezervu a přejít do sekce Plánování rezervy. Tam následně přetažením zvolíte Opatrnější nebo Odvážnější variantu. Za tuto změnu není účtován žádný poplatek. Pokud provádíte změnu z Odvážnější na Opatrnější variantu, dojde k odprodeji investiční složky a utržené peníze se převedou do složky Úročená hotovost.

9. Je Investiční rezerva dostupná i pro právnické osoby?

Ano, Investiční rezervu mohou založit jak fyzické, tak i právnické osoby. Tento produkt mohou mít všichni klienti Portu, kteří investují v českých korunách. Na eurových účtech z důvodu nízkých sazeb v eurozóně nejsme schopni zajistit tak atraktivní úročení, a proto rezervu nenabízíme. Kromě toho není Investiční rezerva dostupná na dětských účtech. S ohledem na její krátkodobý charakter a nízký poplatek si ji ale může založit každý rodič na svém osobním účtu.

10. Jak je to s pojištěním vkladů?

Úročená hotovost je stejně jako každá jiná hotovost uložená u banky pojištěna dle Zákona o bankách do výše 100 tisíc EUR pro každého jednotlivého zákazníka zvlášť. Bankovní účet, na kterém hotovost leží, je sběrný a vedený ve zvláštním režimu – jako účet klientských prostředků. Pokud máte více Investičních rezerv, prostředky na nich uložené se z pohledu pojištění sčítají.

Cenné papíry, které jsou obsaženy v investiční složce Odvážnější varianty Investiční rezervy jsou pak vedeny na vaše jméno, odděleně od majetku společnosti. Více o bezpečnosti se pak dočtete zde.

 

V případě, že jste nenalezli odpověď na svůj dotaz týkající se Investiční rezervy, zkuste kouknout ještě na další často kladené dotazy (FAQ). Také se můžete obrátit na naše kolegy z Customer care, moc rádi vám odpoví na jakékoli další dotazy, ať už na chatu nebo na telefonu +420 222 096 666.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Jindřich Halabala a jeho nadčasový design

Jindřich Halabala sehrál velmi důležitou úlohu při formování moderní bytové kultury v Československu. Nepochybně patřil k nejzajímavějším osobnostem