Search
Close this search box.

Představení kryptoměn dostupných na Portu Crypto

S blížícím se spuštěním Portu Crypto vám v následujícím článku představíme jednotlivé kryptoměny, do kterých u nás můžete investovat. Kryptoměny, které nabízíme, patří k těm největším na trhu, každá však funguje na rozdílných principech, které si popíšeme níže.

Brzy v naší nabídce najdete 7 kryptoměn a jeden kryptoměnový koš, což je instrument obsahující několik kryptoměn, u kterých se předpokládá nejvyšší tržní kapitalizace v roce 2050.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, jakožto největší a nejznámější kryptoměna, je obklopen jistou tajuplností, jelikož identita jeho zakladatele, skrývající se pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, není veřejnosti známá.

bitcoin logo

Navzdory vysoké volatilitě je bitcoin mnoha lidmi vnímán jako dlouhodobý uchovatel hodnoty, který má stále vysoký potenciál růstu. Tohle přesvědčení je založené na fixním maximálním počtu bitcoinů (jejich uvolňování do oběhu se zpomaluje) a na stále rostoucí adopci bitcoinu nejenom ze strany malých investorů, ale také velkých institucí a některých států. Hlavní vize Bitcoinu je plná decentralizace – odloučení se od vlivu jakékoliv vlády či jiné centrální instituce.

Měna je místo toho závislá na velkém množství těžařů, kteří potvrzují transakce v síti pomocí řešení složitého matematického příkladu. Odměnou za jeho vyřešení získávají nově vytěžené bitcoiny, svým výpočetním výkonem zároveň celou síť zabezpečují. Potenciální útočník by totiž musel vypočítat tyto příklady rychleji než celá síť „hodných“ těžařů, což se s každým zápisem do blockchainu exponenciálně ztěžuje. (O tom, jak přesně tento systém funguje se můžete dozvědět zde.) Tento systém ověřování se nazývá Proof-of-Work a je kritizován za svoji energetickou náročnost, jelikož těžaři musí pomocí zkoušení miliardy možných číselných kombinací uhodnout jedno 64místné číslo.

Ether (ETH)

Ether je měnou decentralizované platformy známé jako Ethereum. Tato měna už není pouze prostředníkem směny, nýbrž slouží k tvorbě dalších decentralizovaných aplikací, kryptoměn a tokenů, a tzv. smart kontraktů (smart contracts). Právě proto se tato síť stala nejpopulárnější mezi vývojáři – pracuje jich na ní nejvíce z celého světa.

ethereum-logo

Momentálně nejvyužívanější decentralizované aplikace, běžící na Ethereu jsou tzv. DeFi – aplikace decentralizovaných financí. Tyto aplikace poskytují služby podobné tradičním bankám a pojišťovnám, ale bez regulační autority. Uživatelé tak mohou použít ether jako kolaterál k půjčkám, či obchodovat s finančními deriváty běžících na Ethereu bez schválení banky, či ověření identity.

Popularity teď také nabývají NFT (nezaměnitelné tokeny) – jedinečné kusy digitálního umění, kterými mohou být obrázky, videa i zvuky, které jsou směnitelné na burze. Nákupem tohoto předmětu dochází k jeho přivlastnění majiteli, které se podobá zápisu do katastru. V některých případech tento předmět dává majiteli různá práva, jako například vstup na koncert či předplatné v aplikaci.

Ačkoliv Ethereum zatím používá ověřovací způsob Proof-of-Work, v průběhu tohoto roku se chystá přejít na energeticky šetrnější Proof-of-Stake.

Litecoin (LTC)

Litecoin je jednou z nejstarších kryptoměn, se kterou se stále aktivně obchoduje. Je funkčně velmi podobný Bitcoinu, od kterého si převzal velkou část svého zdrojového kódu, ale je podstatně rychlejší, procesuje větší množství transakcí za sekundu a má větší zásobu mincí.

litecoin logo

Jsou s ním také spojeny podstatně nižší transakční poplatky, díky čemuž je vhodnější pro běžné kryptoměnové platby. Množství LTC bankomatů ve světě je dokonce srovnatelné s počtem těch bitcoinových.

V minulosti si prošel turbulentním vývojem. V roce 2014 dosáhl historického minima a na 3 roky prakticky zmizel z trhu kvůli vstupu jednoho velkého těžaře. To znevýhodnilo těžení pro ostatní menší subjekty a snížilo jeho decentralizaci. V roce 2017 Litecoin „vstal z mrtvých“, ale hned na konci tohoto roku se jeho zakladatel rozhodl všechny své litecoiny odprodat, což vyděsilo investory a vedlo k silnému poklesu hodnoty měny. V současné době se měna již zklidnila a pohyby v její ceně se odvíjejí od obecného dění na trhu, místo interních pokusů o ovlivnění její ceny.

Solana (SOL)

Solaně se povedl vyřešit jeden z problémů, který doslova zdržuje ostatní kryptoměny – zvýšení rychlosti transakcí. Díky speciálnímu systému, který spojuje dva systémy ověřování, je Solana schopna ověřit 65 tisíc transakcí za sekundu (oproti 7 u Bitcoinu a 30 u Etherea), aniž by přišla o vysokou míru decentralizace.

solana logo

Využívá k tomu dvou systémů ověřování: Proof-of-Stake, který je používán mnoha jinými kryptoměnami a Proof-of-History, který je jedinečný a ověřuje transakce pomocí časové souslednosti jednotlivých bloků. Způsob fungování si můžeme představit, jako uchování fotografie dnešních novin – tato fotografie nemohla vzniknout před vydáním novin, stejně jako transakce, které tento systém potvrzuje. Tento systém zaručuje nemožnost utracení stejných peněz dvakrát (tzv. double-spend). Na Solaně se stejně jako na Ethereu dají tvořit decentralizované aplikace a smart kontrakty. Na rozdíl od Etherea slibuje Solana neměnné nízké poplatky.

Polkadot (DOT)

Polkadot od ostatních kryptoměn vyniká množstvím blockchainů, které na ní běží. Na rozdíl od ostatních kryptoměn, které operují na jednom blockchainu, má tato platforma jeden hlavní a přibližně 100 vedlejší blockchainů.

Polkadot Logo

Na tom hlavním je uloženo jen malé množství nejdůležitějších informací vymezující základní pravidla pro fungování celé sítě. Na vedlejších se dají tvořit různé další projekty, podobně jako na Ethereu či Solaně. Tento systém umožňuje velkou škálovatelnost a zvyšuje propustnost sítě. Polkadot využívá ověřovací způsob Proof-of-Stake, a dokonce má nejnižší uhlíkovou stopu mezi ostatními protokoly používající tento již energeticky šetrnější způsob ověřování.

Jedním z jejích hlavních cílů je umožnit propojení velkého množství existujících soukromých i veřejných blockchainů, aniž by musela obětovat úroveň zabezpečení. Příklad: Na Polkadotu je možné vytvořit soukromou síť pro známkování dětí ve škole, do které budou mít přístup jen studenti a učitelé. Tato síť však může automaticky posílat průměr z vysvědčení spolu s přihláškou na univerzitu. Univerzita si vždy může ověřit pravost průměru, bez přístupu ke všem známkám za celé studium.

Cardano (ADA)

Jakožto třetí největší kryptoměna a zároveň kryptoměna, která má za cíl nahradit nedostatky Etherea, je Cardano vyzdvihováno především za svůj akademický přístup.

Cardano Logo

Bylo založeno spoluzakladatelem Etherea Charlesem Hoskinsonem, pojmenováno po italském matematikovi Gerolamo Cardanovi a samotná měna ADA, která se rovná 1 milionu jednotky Lovelace, je pojmenována po anglické matematičce Adě Lovelace. Akademický přístup znamená, že každé rozhodnutí ohledně budoucího směřování Cardana je založeno na ověřených hypotézách a důkazech, avšak tento proces zpomaluje vývoj celé platformy.

Cardano používá ověřovací způsob Proof-of-Stake a z technického hlediska nabízí velkou škálovatelnost, propustnost, decentralizované aplikace, NFT projekty a smart kontrakty. Je také silně zaměřené na společenskou odpovědnost a charitu – například zlepšování internetového přístupu v chudších zemích.

Tezos (XTZ)

Tezos má za cíl stát se vůdčí platformou přes smart kontrakty a decentralizované aplikace. Toho dosahuje vysokou bezpečností pomocí upraveného ověřovacího systému Proof-of-Stake.

Tezos Logo

Změna se nazývá Liquid Proof-of-Stake a umožňuje uživatelům, kteří nemají dostatečně velké množství měny na to, aby se stali validátory, svoji kryptoměnu delegovat jednomu z validátorů (aniž by o ni přišli) a tím se podílet na běhu sítě. Těmto uživatelům se říká sponzoři. Velká bezpečnost Tezosu je také zajištěná cykly – síť validátora nepustí do dalšího cyklu, dokud nebyla provedena kontrola jeho práce. Pokud jeden ze sponzorů nalezne chybu, ověřovací proces se zastaví a validátor ztratí peníze, které vložil do procesu jako zálohu. Za úspěšné ověření jsou sponzoři i validátor odměněni kryptoměnou.

Tezos má také jedinečnou schopnost vyvíjet se na základě hlasování jeho uživatelů, aby se v případě sporů předešlo tzv. hard forkům, při kterých dochází k rozdělení jedné měny na více. Každý hlasovací proces má čtyři fáze, ve kterých validátoři rozhodují o budoucím směřování. Při prvním a druhém hlasování se rozhoduje o návrzích, které postoupí do dalších kol.  Při třetí fázi jsou návrhy nasazeny na testovací blockchain, aby se zkontrolovalo, že vše funguje, jak má. V poslední fázi se rozhodne, zde budou návrhy implementovány. Nativní měna Tezosu se nazývá XTZ.

Seznam kryptomen CZ
PoW – Proof-of-Work, PoW – Proof-of-Stake, PoH – Proof-of-History, LPoS – Liquid Proof-of-Stake

 

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Makléř – 23. díl: Epilog

Největší makléřská firma v Praze se nečekanou finanční operací na hraně zákona znovu dostala do rukou spoluzakladatele Arnolda