Search
Close this search box.

Finanční gramotnost: Financování bydlení

Pokračujeme ve spanilé jízdě finanční gramotností. Dnešní téma bude především o spoření a úvěrech v oblasti financování bydlení. Řekneme si, jaké existují možnosti při financování bydlení a doporučíme co dělat před sjednáním takového úvěru. Vrhněme se tedy na to.

Stavební spoření

Určitě už jste někdy slyšeli o stavebním spoření. Uvádí se, že je to historicky jeden z nejoblíbenějších produktů na finančním trhu v České republice. Jedná se o kombinaci spoření a možnosti požádat o úvěr ve dvou na sebe navazujících fázích. Funguje to tak, že se v rámci stavebního spoření spoří pravidelně určitá částka. Při splnění stanovených podmínek (objem vkladů za rok) může stát přispívat státní podporu a vklad i státní podpora jsou na účtu stavebního spoření úročeny. Tomu se říká spořící období. Po uplynutí zákonem stanovené minimální doby spoření, což je v České republice šest let, naspořené peníze včetně státní podpory můžeme beztrestně vybrat. Cílem stavebního spoření ovšem není pouze ukládání peněz. Proto po spořícím období může nastat období úvěrové, kdy, opět po splnění určitých podmínek, je možné využít výhodný úvěr na financování bydlení.

Neznamená to ale, že musíte nutně využít obě fáze. Pokud se pro úvěr nerozhodnete, můžete účet stavebního spoření využívat pouze pro spoření. Stavení spoření může získat fyzická nebo právnická osoba, která uzavře smlouvu se stavební spořitelnou. Státní podporu pak může získat osoba, která má české občanství, občan evropské unie (který má potvrzení o pobytu na území České republiky) nebo fyzická osoba s trvalým pobytem.

Co když se ale stane, že peníze potřebujete dříve než na ně v rámci úvěrového období na účtu stavebního spoření máte nárok? Pak je tu pro vás tzv. překlenovací úvěr. Během čerpání překlenovacího úvěru platíte úroky a zároveň spoříte na vkladový účet stavebního spoření do doby, kdy na poskytnutí úvěru máte nárok.

Hypoteční úvěr

Dalším finančním produktem, dostupným na trhu, je úvěr hypoteční. Je to dlouhodobý úvěr, zajištěný zástavním právem k nemovitosti (pozemku nebo stavbě, klidně i rozestavěné nebo dokonce nedokončené). Toto zástavní právo musí být zapsáno v katastru nemovitostí. Nejčastěji je využit k nákupu nemovitosti za účelem bydlení či pronájmu. Hypoteční úvěry můžeme rozdělit na účelové a neúčelové.

Účelové hypoteční úvěry klient využívá pouze a jen na účely uvedené v úvěrové smlouvě. Účelem může být nákup nemovitosti, rekonstrukce nebo výstavba nové nemovitosti, dále získání vlastnického podílu na nemovitosti (vypořádání společného jmění manželů, dědictví) a tento typ úvěru lze využít i na nákup družstevního bytu. Hypoteční úvěr se poskytuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi bankou a klientem. Splacení hypotečního úvěru (a to včetně úroků a všech souvisejících poplatků) si banka jistí zástavním právem k nemovitosti.

Naopak neúčelový hypoteční úvěr, jak už název napovídá, nemá z hlediska použití zapůjčených prostředků žádná omezení. Je čistě na vás, na co tyto finanční prostředky využijete. Vždy je ale jako zástava využita nemovitost.

Setkali jste se již někdy s pojmem australská nebo americká hypotéka? A víte jaký je mezi nimi rozdíl? Americká hypotéka umožňuje získat prostředky na nákup libovolného zboží s delší dobou splatnosti než u klasických spotřebitelských úvěrů, což se projevuje hlavně tak, že měsíční splátky jsou nižší. Je to typ hypotečního úvěru, který je založen na degresivním výpočtu úrokové sazby. Jednoduše řečeno, čím více si klient půjčí, tím levnější získá úrokovou sazbu. A ta australská? Australská hypotéka je v podstatě to samé, je to také speciální typ hypotéky s degresivním výpočtem úrokové sazby, jen toto označení, tedy „australská hypotéka“, může používat pouze Hypoteční banka, která tento typ hypotéky proslavila svou marketingovou kampaní v roce 2012 a toto označení si nechala zapsat u Úřadu průmyslového vlastnictví jako ochrannou známku. Stejně jako u jiných hypotečních úvěrů jde i v tomto případě o nutnost zajištění úvěru zástavním právem k nemovitosti, což znamená, že v extrémním případě nesplácení, můžete dokonce o nemovitost přijít. O tento typ úvěru může požádat každý, kdo je plnoletý, způsobilý k právním úkonům, vlastní nemovitost nebo má věřitele, který ručí nemovitostí za něj.

Ať už k vašim účelům poslouží více účelová nebo neúčelová hypotéka nebo dokonce stavební spoření, existuje pár obecných kritérií, kterými je vždy dobré se řídit, než si úvěr sjednáte. V první řadě je velmi důležité vědět, na co a proč si pánujete úvěr vzít. Jakou částku jste schopni měsíčně splácet aniž byste museli sahat na svou vlastní finanční rezervu. Poté byste měli důkladně prozkoumat finanční trh a zjistit, jaké konkrétní úvěry se na trhu aktuálně nabízejí.

Porovnávejte především úrokovou sazbu, dobu fixace a hlavně roční sazbu nákladů (RPSN) obsahující veškeré poplatky (např. poplatky za vedení úvěrového účtu, za poskytnutí úvěru). Prostudujte podrobně smluvní podmínky včetně všech sankcí a pokut za pozdní nebo dokonce nesplácení úvěru vůbec. Zda je možné se v případě neschopnosti splácení úvěru pojistit a za jakých podmínek.

Dále si připravte všechny potřebné dokumenty pro uzavření smlouvy. Ve většině případech se jedná o průkaz totožnosti, potvrzení o příjmu, dokumenty o finančních závazcích (výživné, veškeré spotřebitelské úvěry) a také dokumenty k nemovitosti.

V minulém díle jsme doporučovali nepodepisovat nic, čemu 100% nerozumíte a v tomto díle to raději zopakujeme. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte a pokud potřebujete poradit nebo vám není něco jasné, kontaktujte svého finančního poradce nebo konkrétní banku, která daný úvěr nabízí a vše si nechejte vysvětlit.

Tak hodně štěstí a šťastnou ruku s výběrem.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Má smysl rebalancovat?

Při jakkoliv dlouhé investici je nutné mít správně sestavené portfolio tak, aby se riziko a

oprava auta

Náhody se dějí

Jaká je šance, že se vám do konce měsíce rozbije auto? Moc velká ne. A

inflace-rijen-tiny

Jak se vyvíjí inflace v Česku, Evropě a ve světě?

Meziroční míra inflace v ČR v říjnu podle Českého statistického úřadu dosáhla na 8,5 %, což bylo o 1,6 p. b. více než v září. Zrychlení meziročního růstu cen bylo způsobeno především loňským promítnutím Úsporného tarifu do cen elektřiny. Při nezahrnutí Úsporného tarifu by cenový růst činil 5,8 %.