Search
Close this search box.

Investoři očekávají výnos 10,2 % ročně. Mladí ještě víc.

Investoři očekávají výnos 10,2% ročně. Mladí ještě víc.

Dle nejnovější studie od společnosti Schroders průměrný investor očekává, že v průběhu 5 let získá od své investice výnos 10,2 % ročně.

Schorders Global Investor Study 2017 se zúčastnilo přes 22 tisíc respondentů, kteří zodpověděli otázky z oblasti investování. Máme tak možnost nahlédnout do očekávání investorů a následně je porovnat na základě věku či národnosti.

Mladí čekají více

Můžeme tak vidět, že představy o ročním výnosu u starších generací jsou více realistické, než představy generace narozené mezi roky 1982 až 1999. Ukázalo se totiž, že tato nejmladší generace očekává, že výnos jejich investice bude 11,7 % ročně (při investici na období 5 let). Jejich představa výnosu je tak téměř o polovinu vyšší než představa nejstarší generace.

Graf 1: Očekávaný výnos investice dle věku (zdroj)

Očekávaný výnos investice dle věku

Takovýto výnos respondenti nejčastěji očekávají při investici do diverzifikovaného portfolia, které by dle jejich představ obsahovalo akcie, dluhopisy a i případná další aktiva.

Nejvíce čekají nezkušení Američané

Očekávání se liší nejen v závislosti na věku, ale i v závislosti na zkušenosti. Například zkušení investoři předpokládají, že jejich roční výnos se bude pohybovat jen okolo 5 % za rok.

Stejně tak lze nalézt výrazné rozdíly mezi jednotlivými kontinenty. Lze říci, že nejstřízlivější představy mají investoři z Evropy, kteří počítají s o 3 % nižším výnosem, než američtí a asijští investoři – ti očekávají 11,7 % ročně.

Obzvláště američtí investoři jsou optimištičtí. Téměř 10 % z nich očekává, že si ročně přijde na 25 a více procent a jen čtvrtina z nich si myslí, že výnos z investice bude méně než 6 % ročně.

Graf 2: Očekávaný výnos investice dle kontinentu (zdroj)

Očekávaný výnos investice dle kontinentu

Vysoký výnos bez rizika?

Investování do instrumentů jako jsou akcie však přináší svá rizika. Historicky také platí, že vyšších výnosů lze dosáhnout zvýšením rizika. 59 % respondentů však uvedlo, že nechtějí příliš riskovat.

Jakého výnosu tedy lze reálně dosáhnout? V nedávném článku jsme nasimulovali historický vývoj našeho portfolia a změřili jeho výnosnost za poslední 4 roky. Díky tomu můžeme zjistit, jakou částku bychom za uplynulé 4 roky naspořili a následně hodnoty porovnat s očekáváním respondentů.

Graf 3: Historický vývoj Portu (zdroj)

Historický vývoj Portu

Na grafu lze vidět, že historicky bychom téměř dokázali splnit představy respondentů ohledně výše výnosu (tzn. 10 % ročně). Nesmíme však zapomínat, že se jedná o agresivní portfolio s téměř 100% zastoupením diverzifikované akciové složky. Existuje zde reálné riziko poklesu, a tím i znehodnocení investice.

Pro krátkodobější investice je vhodné zvolit méně agresivní portfolio, ve kterém je mimo akciové složky zastoupena i složka dluhopisová. V takovém případě spolu s rizikem klesá i celková výnosnost portfolia a vysoký požadovaný výnos respondentů se stává méně reálným.

Kromě investičního horizontu je důležité znát svůj rizikový apetit a přizpůsobit tak svou investiční strategii. Tu a tudíž i jaké portfolio je pro vás vhodné bude možné zjistit v naší aplikaci Portu.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Kouzlo tichého bohatství

V jednom z nedávných článků jsme představovali hnutí FIRE, jenž usiluje o finanční nezávislost v co nejnižším věku.