Search
Close this search box.

Jak se nenechat ovlivnit okolím, aneb placebo/nocebo efekt

Patrně každý již slyšel o placebo efektu, zejména ve spojení s medicínou. Podobný placebo efekt je možné vysledovat také na finančních trzích. Asi málokdo ale slyšel o nocebo efektu, opaku placeba. Jak tyto efekty mohou ovlivnit investiční rozhodování?

V medicíně je placebo efekt příznivým výsledkem léčby preparátem, který přitom sám nemá vlastnosti, jež by měly mít takto pozitivní dopad. V podstatě jde o neúčinnou látku podávanou ve stejné formě jako lék, která v pacientovi vyvolává důvěru, a díky zlepšenému psychickému stavu pacienta dochází i ke zlepšování kondice pacienta po fyzické stránce.

Podobně to lze převést do světa financí, kde jde o příznivý účinek, který investor pociťuje při určité investiční činnosti, kterou nelze přičíst vlastnostem samotné akce, musí být proto důsledkem víry investora v tuto činnost. Příkladem mohou být časování trhu, obchodování podle každodenních zpráv a další.

Placebo a investice

Na trzích ale nejde o investici, která je sama o sobě jaksi neutrální, ale má zároveň pozitivní výsledky, jako je tomu u léků. Jde naopak o činnosti, které mají zanedbatelný, nebo dokonce negativní efekt, ale investora nutí věřit, že se mu daří.

Roli hraje mnoho faktorů, ale asi nejzajímavějším z nich je myšlenka akčního zkreslení (action bias), podle kterého má investor pocit, že jakákoli akce je lepší než nečinnost. Když investoři neudělají nic, mají pocit, že pro dobrý výsledek neudělali maximum.

Vzhledem k tomu, že jsou lidé neustále bombardováni zprávami o výnosech, volatilitě, riziku a podobně, je strach z toho, že něco zmeškáme, obrovský. A to nutí investory k akci. Stres a úzkost způsobované takovým prostředím znamenají, že tato vynucená činnost přinese krátkodobé zlepšení. To může vést k tomu, že se investor krátkodobě bude cítit dobře, ale neuvědomuje si, že jsou s tím spojené dlouhodobé náklady, případně ztráty.

Proč nemá cenu zabývat se načasováním investice?

Nocebo a investice

Nocebo (na rozdíl od placeba) má v medicíně škodlivý účinek na zdraví pacienta způsobený psychologickými nebo psychosomatickými faktory, jako jsou negativní očekávání nebo špatná prognóza. U pacientů, kteří vědí, že nějaký lék má negativní vedlejší účinky, je mnohem větší pravděpodobnost, že se u nich tyto negativní účinky projeví, než u těch, kteří o vedlejších účincích léku nevědí.

 

 

V investicích je to podobné, jakkoli se nepředpokládá, že by investor mohl být varován před možným neúspěchem své investice. Spíše jde o to, že neustálé opakování negativních zpráv může vést k nesprávným reakcím investorů. Pesimistické prognózy doplněné o hodnocení ocenění nebo opakující se „finanční porno“ (představme si třeba pravidelnou relaci Mad Money s Jimem Cramerem na CNBC) na téma dalšího propadu trhu mohou vést k tomu, že investoři začnou dělat chybná investiční rozhodnutí.

Zatímco z lékařského hlediska je nocebo efekt výsledkem toho, že pacient je informován o potenciálních negativních účincích léku, z hlediska investic je nocebo efekt výsledkem toho, že investor je krmen dohady, názory a spekulacemi, nikoli podstatnými informacemi. Lékaři znají potenciální, prokázané, vedlejší účinky léků, které předepisují. Investiční specialisté často šíři (i) bezcenné informace.

Nepříznivé, hrozivé zprávy se pohybují rychlostí přibližně stokrát vyšší a vykazují daleko vyšší hladinu hluku než události a novinky příznivé. V případě trhů, o nichž nepřetržitě referují stovky médií, to platí bezezbytku. A právě zmíněná vysoká rychlost a intenzita jsou tím, co mnohé investory vzdaluje od vyšších výnosů.

Řešení? V posledních letech stále populárnější indexové nástroje. Nakoupíte (případně pravidelně nakupujete) a neděláte nic. A čekáte, než se trh dostane tak vysoko, že vaše peníze zhodnotí natolik, aby to odpovídalo vašim investičním a obecně finančním cílům.

Zní to jednoduše, jednoduché to ovšem není. A to právě kvůli obrovskému množství negativních zpráv, které se na trhy řítí v podstatě ze všech stran. Stačí se podívat na vlastně ještě stručný výběr varovných novinek z uplynulé dekády.

Přitom pozitivních zpráv je také obrovské množství. Jen pro ilustraci jsou některé z nich vypsány ve druhém grafu. Šlo o mnohdy opravdu významné titulky, jejich vliv na trhy byl ale až na výjimky mizivý.

Co si z toho vzít? Nedokážeme ovládat své mozky tak, aby jednaly podle toho, co považujeme za pravdivé, ale umíme zamezit tomu, aby byly naše mozky vystaveny spekulativním nesmyslům. Je proto důležité se držet své dlouhodobé strategie a nejednat impulzivně. Naopak období krize přetavit ve výhodu a nakupovat tak instrumenty levněji, které se v dlouhodobém horizontu opět zhodnotí.

Zdroje: behaviouralinvestment.com, The Financial Bodyguard, The Irrelevant Investor

——————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás dostupné tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Vítězství v soutěži elegance

Kde se skutečně setkává forma s funkcí? Není nutné chodit daleko, unikáty najdeme i v naší bohaté automobilové