Search
Close this search box.

Pasivní správa portfolií válcuje aktivní tradery

active trader

Nejnovější data organizace S&P Global publikována v reportu SPIVA (S&P indexy vs aktivní správa) znovu potvrzují, že z dlouhodobého hlediska mají aktivně spravovaná portfolia nižší výkon než velké indexy, které se snaží překonat.

Výkonnost aktivně a pasivně spravovaných portfolií srovnává S&P Global už více než 10 let. Čím delší je srovnávané období, tím výrazněji se na všech zkoumaných trzích projevuje jasný trend – pasivně spravovaná portfolia sledující velké indexy jsou výkonnější než ta aktivně řízená.

 

 

Aktivní vs pasivní správa investic

SPIVA Scorecard results by region, Europe

Kdybychom si pro srovnání výkonnosti vybrali například S&P 500, akciový index sledující 500 největších na burze obchodovaných společností v USA, můžeme na následujícím grafu vidět, že podíl aktivně řízených portfolií, které dokážou konzistentně překonávat výkonnost indexu, je v každém následujícím období výrazně nižší. Znamená to, že když je váš investiční horizont např. 10 let, tak 82,51 % aktivních správců, kterým byste své investice svěřili, by dosáhlo nižšího výkonu než samotný trh. Při opačném úhlu pohledu, teda zvážení toho, kolik aktivně řízených portfolií překonalo tento index, se dostáváme na 17,49 %. V případě evropského S&P Europe 350 (viz obrázek výše) dokázalo index v 10 letém horizontu překonat dokonce pouze 15,23 % aktivních správců.

Graf výkonu aktivně řízených portfolií

 

Zpracované na základě dat S&P Dow Jones Indices (2021)

Na základě těchto dat stojí pro každého investora za zvážení, pro jakou metodu řízení svého portfolia se rozhodne. Pasivní správa se sice na první pohled zdá být v určitém smyslu ležérní a může navozovat dojem, že pro své investice bychom dokázali udělat více, data však  naznačují, že dlouhodobě je pravděpodobnost úspěchu k překonání vývoje indexů nízká. Pro běžného investora proto při dlouhém investičním horizontu není výhodné vybírat jednotlivé akcie a usilovat o poražení trhu. Pouhé kopírování trhu (nebo indexu) je dlouhodobě výnosnějším a jednodušším způsobem správy investic.

 

Jaký je rozdíl mezi aktivní a pasivní správou portfolií?

Aktivní strategie

Při aktivním řízení portfolia se portfolio manažer rozhoduje o nákupu a prodeji konkrétních aktiv na základě vlastního výzkumu trhu, sledování trendů, zpráv, politické situace a jiných faktorů. Snaží se, aby jím zvolená aktiva měla vyšší výkon než je průměrný růst trhu nebo růst sledovaného indexu.

Pasivní strategie

Portfolio manažer sestaví a upravuje portfolio aktiv na základě sledování určitého indexu. Složení aktiv a jejich poměry odpovídají tomuto indexu a díky tomu kopírují také jeho růst.

Pasivní správa portfolií je nejen výkonnější, ale také levnější. To je důsledkem menší časové náročnosti analýz potřebných k pasivní správě portfolií a nižšímu počtu celkových transakcí. Výhody pasivní správy vašich investic můžete využít například nákupem ETF fondů vázaných na určitý index, odvětví nebo ETF fondů obsahujících společnosti ve vymezeném regionu.

Proslulý investor Warren Buffett ve své biografii (The Snowball) přenechal malým investorům následující doporučení: „Akcie jsou aktivem, které se v průběhu času vyplatí držet. Produktivita bude růst a akcie budou růst s ní. Je jen málo věcí, které byste u toho mohli zkazit. Jednou je nákup nebo prodej v nevhodnou chvíli. Další je placení vysokých poplatků. Nejlepším způsobem, jak se tomu vyhnout, je nakoupit nízkonákladové indexové fondy a rozšiřovat je v průběhu času. Buďte iniciativní, když se jiní bojí a opatrní, když jsou jiní nadšení, ale nemyslete si, že můžete přelstít trh.“

—————————————————————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

cryptocurrencies

#2 – Bitcoin za 145 tisíc

Vítejte u druhého newsletteru ze světa Portu Crypto. Sektor kryptoměn nikdy nespí a my vám zasíláme přehled nejdůležitějších novinek,