Search
Close this search box.

10 let investice a 1000 USD

V Portu je naším zájmem diverzifikace portfolií, abychom se vyhnuli mnoha problémům spojeným s investicí do menší škály aktiv. Abychom si přiblížili, jak nebezpečná a mnohdy nevýhodná je investice do jednoho aktiva, nahlédli jsme do vývoje jednotlivých amerických společností po dobu 10 let od roku 2007 do roku 2017 při investici 1000 USD. Samozřejmě mohl člověk investicí do Netflixu dosáhnout nárůstu o 5096,6 %. Na druhou stranu však ve většině případů nenastal nárůst větší než 200 %, popřípadě 300 % za oněch 10 let.

Na následujícím obrázku můžete vidět nárůst hodnoty 15 amerických společností mezi lety 2007 a 2017.

Obrázek 1 – Zhodnocení investice ve výši 1000 USD vložených do akcií vybrané společnosti za poslední desetiletí.

Při pohledu laika na první obrázek se zdá, že investovat do akcií pouze jedné společnosti tedy ve většině případů znamená výnos. Tato představa však v mnoha případech není realitou, protože mnoho společností pravidelně klesá na hodnotě a při koupi pouze jednoho aktiva se investor vystavuje zbytečnému riziku. Nejvýhodnějším způsobem, jak se pojistit proti ztrátě a zároveň vydělat na tzv. „boomu“ společností, je optimálně diverzifikovat portfolia. V Portu se snažíme efektivně diverzifikovat, čímž se pojišťujeme proti abnormálnímu riziku vzniklému při investici do jediného aktiva. Zároveň však neinvestujeme do přílišného množství cenných papírů, aby se nezvýšila pravděpodobnost nižšího výnosu a člověk neztratil přehled o svých investicích.

Na následujícím obrázku můžeme vidět modelový výnos při investici 1 000 Kč do Portu:

Při neutrálním scénáři vývoje trhu lze pozorovat očekávaný nárůst u agresivního portfolia v horizontu 10 let na 2 778,30 Kč, což je celkový nárůst o 178,8 %. Tato změna odpovídá 10,76% ročnímu zhodnocení. Kdybychom však tyto hodnoty porovnali s mediánem výnosu akcií společností zmíněných v prvním schématu, dojdeme k ročnímu nárůstu o 10,82 %. Můžeme vidět, že se výnosnost obou variant velmi neliší. Na druhou stranu je však riziko investice do jedné akcie mnohonásobně vyšší než při investici v Portu, kde se při investici zainvestuje do více než 6 000 společností skrze ETF. I v případě krachu jedné z investovaných společností je u nás vaše portfolio téměř neovlivněno (změna v rámci 1 %), zatímco při bankrotu společnosti v předchozí variantě přichází investor o všechny finanční prostředky. Nemluvě o tom, že zatímco v Portu je součástí našich portfolií i měnové zajištění, při investici do jednoho amerického aktiva nemá investor pojištění proti kurzovním fluktuacím.

Co tedy plyne z porovnání těchto dvou investičních variant? Nákupem akcií jedné společnosti může člověk pohádkově zbohatnout, avšak je to riziková investice. U chytře diverzifikovaného portfolia má investor daleko nižší riziko s uspokojivým výnosem.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

EURUSD

Parita eura a dolaru

Minulý týden (14.7.) se stalo něco, co jsme už 20 let neviděli. Hodnota dvou nejpoužívanějších

Co je index?

Důležitými nástroji ke sledování vývoje trhů jsou indexy. Někomu možná přijde podstata indexu triviální, je

Top 3 podle Zuzany Mory

Spolu se spuštěním možnosti investovat do individuálně složených strategií Portu připravilo investiční sérii rozhovorů „Top 3 podle…“, ve

Interest rate,Financial and dividend concept.Hand holding wooden

Jak investovat v době klesajících úrokových sazeb?

Lidé často drží své peníze na spořicích účtech kvůli pocitu bezpečí a jednoduchosti. Na jednu stranu musíme uznat, že v době ekonomické nejistoty, vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb se ještě může jednat o poměrně atraktivní možnost, jak své prostředky alespoň nějak zhodnotit nebo spíše zmírnit ztráty způsobené inflací. Nyní nastal čas přesunout peníze jinam.