Search
Close this search box.

Arbitráž a spekulace, kde jsou hlavní rozdíly?

Arbitráž a spekulace patří mezi hlavní motivy k obchodům na finančních trzích. Pojďme si nyní demonstrativně vysvětlit rozdíly mezi těmito pojmy.

Arbitráž

Pod pojmem arbitráž se skrývá proces,  který využívá rozdílných cen u stejného produktu na odlišných trzích nebo v jiném časovém okamžiku a tím se snaží vygenerovat zisk. Základním kamenem pro arbitráž je zákon jedné ceny. Což v praxi znamená, že identické zboží nebo měna by měly mít na všech, ať už světových nebo lokálních trzích, stejnou cenu. Arbitráže lze využívat v mnoha odvětvích, nejčastěji s ní setkáváme při obchodování s cennými papíry či měnou. Běžnému člověku může být bližší příklad z trhu práce, kdy se využívá rozdílných mzdových sazeb v různých zemích nebo v oblasti obchodu se zbožím. Již z úvodní definice můžeme usoudit, že se jedná v podstatě o bezrizikovou operaci.

Využití této praktiky sahá hluboko do historie, již staří mořeplavci využívali svých cest k dovozu levného zboží s cílem přeprodat je na jiném trhu dráž. My si zde ale přece jenom uvedeme příklad ze současné doby. Představme si úplně identický produkt, který koupíme v Rakousku za 500 eur a přivezeme do České republiky, kde jej prodáme za  16 000 Kč. Při aktuálním kurzu 26 EUR/CZK jsme tedy bezrizikově mohli vydělat na každém kusu 3 000 Kč (16 000 – 500 * 26), od kterých dále ještě odečteme náklady na dopravu a další související náklady.

Rozdíl v těchto cenách ovšem povede k tomu, že poptávka po rakouském výrobku bude stoupat a tím tedy bude stoupat i jeho cena na tamním trhu. Naopak v České republice, kde nabídka tohoto produktu byla vyšší než po něm, povede k poklesu jeho ceny. Proces arbitráže povede postupně k dorovnávání cenového rozdílu těchto dvou výrobků až do té doby, než se ceny zcela vyrovnají a arbitražéři nebudou moci dosahovat žádných dalších zisků.

Spekulace

Spekulací rozumíme proces obchodování s aktivem nebo provádění finanční transakce, která je založena na očekávání spekulanta o pohybu cen aktiva nebo vývoje kurzů. Ten se snaží na těchto pohybech vydělat. Na rozdíl od arbitráže, kde se vycházelo z  aktuálních cen a ne pouhého očekávání, je tato operace mnohem více riziková. Vysoké riziko může však být velmi zajímavě vykompenzováno v podobě obrovského zisku, kterého lze touto operací dosáhnout.

Stejně jako arbitráž, tak i spekulace může být prováděna v různých oblastech. Nejčastěji se však se spekulací setkáváme na devizových, akciových nebo dluhopisových trzích.

Devizový trh

Devizový trh, mimo jiné nazývaný také jako FX (forex – foreign exchange) nebo trh měnový, je ze všech výše zmiňovaných trhů tím největším. Masivní objem obchodovaných peněz, jejich likvidita nebo fakt, že se na Forexu obchoduje 24 hodin denně patří mezi hlavní důvody, proč je právě tento trh cílem mnoha spekulantů.

Akciový trh

Hodnota globálních akciových trhů je odhadována řádově na více než 60 bilionů USD, čímž se velikostně řadí na třetí místo. Značná část pohybů na tomto trhu je způsobena spekulanty. Proto si právě zde konkrétně představíme, jak taková spekulace probíhá. I relativně nezkušený účastník finančního trhu ví, že hodnoty akcií se vyvíjí neočekávaně. Jednou rostou, podruhé zase klesají. Většina investorů se snaží samozřejmě vydělávat na jejich růstu. Akcie tedy nakoupí za nižší cenu a ve vhodném okamžiku se je snaží prodat za vyšší. Co ale dělat v případě, že ceny akcií naopak klesají, dá se v této chvíli vydělávat? Ano dá. Pojďme si nyní uvést příklad tzv. prodeje na krátko neboli prodeje akcií v případě, že jejich hodnota klesá. Jako investor očekáváte pokles kurzu akcie, v té chvíli ji prodáte za 2 000 Kč a počkáte, než cena akcie opravdu klesne. Poté ji zpět koupíte, například za 1 700 Kč. Celkový zisk z tohoto obchodu je tedy 300 Kč (2 000 – 1700). Rozdíl mezi spekulací na růst je ten, že vy akcii nevlastníte, jen si ji od obchodníka půjčíte a po zpětném nákupu ji obchodníkovi vrátíte. Což s sebou samozřejmě přináší poplatky za zapůjčení, které Váš zisk snižují.

Dluhopisový trh

Dluhopisový nebo také úvěrový trh je druhým největší na světě. Spekulace na tomto trhu probíhá v podstatě stejným principem, jako je tomu na trhu akciovém. Rozdílné jsou však minimální objemy, ve kterých jsou dluhopisy obchodovány. Na rozdíl od akciových trhů jsou vyšší, nejsou tedy dostupné menším investorům, a proto o nich také v médiích neslýcháme tak často.

Jak arbitráž, tak spekulace jsou relativně komplikované. Arbitráž je sice bezrizikovou operací, ale je velmi obtížná, co se týče proveditelnosti. Ceny se mnohdy dorovnají rychleji, než na tom obchodník stačí vydělat. Naopak ke spekulaci je zase potřebná velká dávka odvahy.

Portu není postaveno na principech arbitráže nebo spekulace, Portu je nástroj pro dlouhodobé investování. Svůj rizikový apetit si ale můžete otestovat vyplněním našeho investičního dotazníku.

 

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme