Search
Close this search box.

Kdo lépe investuje – robot nebo člověk?

V Portu se často setkáváme s otázkou, kdo vlastně investice řídí a jakou roli hraje počítač a jakou člověk. Přestože se Portu počítá mezi tzv. robo poradce (robo-advisory), nejde o roboty v tradičním chápání, ale o chytrý software, jež spravovat peníze pouze pomáhá. To v kombinaci s pasivním způsobem investování vede k vyšší efektivitě, nižším nákladům a poplatkům a vyšším čistým výnosům pro investora.

První robo-poradci se začali objevovat již od roku 2008 v USA. Již v roce 2017 spravovaly tyto služby více jak 200 mld. USD (Backend Benchmarking), v roce 2020 to má ale být už 2,2-3,7 bil. USD (Forbes) a do roku 2025 se předpokládá, že budou mít ve správě až 10 % všech světových peněz (Business Insider). Jde tedy o trend, se kterým je třeba počítat a jež mnozí analytici považují za technologického vyzyvatele tradičních bank a investičních společností.

My jsme spustili robo-advisory v České republice jako první a rovnou jde o 3. generaci služby tohoto formátu. Ne každá služba, která o sobě tvrdí, že je investiční robot, robotický poradce nebo algo makléř má totiž s pojmem robo-advisor něco společného. A pokud už náhodou ano, jedná se o službu připomínající nanejvýše robo-advisor generace první. Pojďme si krátce představit, jaký je mezi generacemi rozdíl.

4 generace robo advisory

V čem tedy spočívá role algoritmů v Portu? Jak už jsem napsal výše, nemáme v Portu počítače na to, aby autonomně rozhodovaly, ale proto, aby nám pomáhaly zjednodušovat a zefektivňovat obchodní procesy tak, aby celá služby mohla být levnější, tudíž čistý výnos vyšší. Software je obecně dobrý na to, aby omezil lidské chyby (administrativní) a počítal, tzn. zpracovával velké množství historických dat, na základě kterých lze stanovovat správnou investiční strategii. Pozadí fungování Portu ilustruje následující obrázek:

Software nám tak pomáhá zejména v těchto oblastech:

  • Monitoring profilu klienta
  • Vyhodnocování investičních dotazníků
  • Zpracování dat z kapitálových trhů
  • Optimalizace portfolií na základě stanovených kritérií.

 

Mám-li být konkrétní, algoritmus nám například pomáhá s efektivním zainvestováním přijatých dividend. Přijde-li investorovi dividenda v dolarech, náš software vyhodnotí, zda se má zainvestovat a jak se má zainvestovat. Je-li dividenda v dolarech, primárně investujeme do podhodnoceného aktiva v portfoliu v dolarech, místo abychom nakupovali všechny instrumenty v portfoliu. Vyhneme se tak třeba zbytečné konverzi měny. To samé platí i o chytrém investování vkladů, deinvestování při částečných výběrech apod.
Člověk má pak v Portu na starost zejména:

  • Stanovení prvotní investiční strategie a její aktualizaci
  • Užší výběr instrumentů
  • Stanovování kritérií optimalizace a rebalance
  • Parametrizace celého algoritmu
  • Kontrolu

 

Roboti jsou zatím dobří na to, aby omezili lidské chyby, ale co se týče investičních rozhodnutí, zkrátka pouze vyhodnocují historický vývoj a historické vztahy mezi třídami aktiv. Ale co když ekonomické vztahy, které platily dosud, nebudou už v budoucnu fungovat? Zde je prostor pro umělou inteligenci, která by měla rychleji než člověk odhalit změny a navrhnout nové řešení pro portfolia budoucnosti.

Domníváme se, že čas umělé inteligence jednou přijde, a proto už testujeme plně autonomní investování, kde bude lidský faktor dále omezen. Jádro investiční logiky se nemění, mění se pouze objem dat a poznatků, které je potřeba zpracovávat. Výhody AI a machine learning vidíme v tom, že umí odfiltrovat emoce spojené s investováním, které mohou způsobit, že se rozhodujeme neefektivně. A dále v tom, že umí zpracovávat nejen historické údaje, ale třeba i behaviorální data – například vyčíst sentiment ze sociálních sítí. Je to jako když hledáme mezi akciemi a šéfy firem nového Steva Jobse a přitom nevíme, podle čeho ho máme poznat. Třeba podle toho, že nosí rolák?

Závěr našich testů je sice nadějný, ale než se prosadí do praxe, potrvá to ještě několik let. Už jenom z toho důvodu, že se umělé inteligence musí sama určité období „učit“ a testovat. Zatím platí, že Portu portfolia sestavená a průběžně kontrolovaná lidmi vykazují výrazně lepší výsledky, než ta, která jsou vytvořená nebo optimalizovaná pouze robotem.

Závěr

Období, po které umělou inteligenci vyvíjíme a testujeme je zatím příliš krátké na to, abychom mohli činit jasné závěry. Obecně se však ukazuje, a obrovský příklon k pasivnímu způsobu investování ve světě to dokazuje, že aktivní správa portfolia, tedy tak, jak funguje většina podílových fondů, není nejefektivnějším způsobem investování. Nejen v Portu (viz srovnání výkonnosti fondů a Portu portfolií), ale i ve světě dosahují lepších výsledků pasivní investiční strategie, resp. hybridní přístup, s větším i menším přispěním „robotického“ článku. Využití umělé inteligence je sice nasnadě, nicméně zatím se v širší míře neprosadilo.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Portu se osamostatňuje

Online investiční platforma Portu vyrostla a odděluje se od společnosti WOOD & Company Financial Services.

Žena si zakládá Portu Crypto

Jak si založit Portu Crypto?

Pro investory, kteří chtějí rozšířit své investiční portfolio o kryptoměny, jsme nově spustili Portu Crypto. V tomto článku

Portu BETA – a co dál?

Pokud odebíráte náš newsletter, případně jste nás právě objevili a rozhodli se zaregistrovat, určitě jste zaznamenali, že Portu

Robert Indiana vytvořil LOVE, ikonu americké popkultury

Jeden z nejznámějších představitelů pop-artu, Robert Indiana, se proslavil především dílem LOVE. Barevně výrazná série sítotisků se stala popkulturním symbolem a inspirací pro umělce po celém světě. Portu Gallery již tento čtvrtek nabídne sérii těchto proslulých sítotisků.