Search
Close this search box.

Odpovědná portfolia #5: Pět mýtů o odpovědném a ESG investování

Zkratka ESG se v posledních letech dostala do popředí zájmu lidí, médií i investorů. Stejně jako například s politikou ochrany životního prostředí, i s odpovědným a udržitelným investováním se pojí řada mýtů. Už dříve jsme si vysvětlili, co vlastně zkratka ESG znamená, jak se odpovědnost firem hodnotí, jaké jsou přístupy k udržitelnosti v investování, a jak skládáme Odpovědná portfolia my v Portu. V tomto článku se podíváme na nejčastější mýty, které jsou s tímto typem investování spojeny. 

Mýtus č.1 –⁠ Odpovědné a ESG investování není ziskové

Hned na začátku se podíváme na asi největší obavu investorů a to, že jim udržitelná investice nepřinese zisk. Jak ale ukazují různé výzkumy, ESG investování může být dokonce výnosnější než to klasické. Studií na toto téma existuje celá řada a jejich výsledky jsou shrnuty například ve velké metaanalýze (tj. souhrnné analýze několika dílčích studií), na které se podílela i newyorská univerzita. 

Tato analýza ukazuje, že 59 % studií provedených na téma návratnosti ESG investic zjistilo, že udržitelné investice měly stejné nebo lepší výnosy než investice tradiční. V delším časovém horizontu se totiž díky iniciativě v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a v oblasti řízení zlepšuje finanční výkonnost. Pouze ve 14 % se prokázal negativní efekt zahrnutí ESG faktorů do investování. 

Tento mýtus vyvracejí také Portu Odpovědná portfolia na míru. Při namodelování jejich historické výkonnosti do roku 2013 se ukazuje, že Odpovědná portfolia svou výkonností překonávají ta tradiční, a to dokonce za nižší rizikovosti.

Mýtus č.2 –⁠ Udržitelné investování je jen pro vyvolené

Další z mýtů ohledně odpovědného investování se týká mylné představy, že jsou tyto investice určeny pouze pro úzkou skupinu lidí. Opak je ale pravdou a udržitelné investování už dávno není pouze pro ekology nebo pro ochránce lidských práv. Díky moderním investičním nástrojům investují v souladu se svými přesvědčeními i běžní investoři, což dokládá fakt, že do těchto investic proudí čím dál více peněz.  

Podle Globální asociace pro udržitelné investice (Global Sustainable Investment Association) překročila aktiva ESG v roce 2020 hranici 35 bilionů dolarů, což byl od roku 2016 nárůst o více než 50 %. ESG investice tak tvoří třetinu celkových globálních spravovaných aktiv a rozhodně se tedy nejedná o okrajový typ investic.

A jak jsou na tom ETF, které zohledňují ESG? Jak uvádí Statista, hodnota aktiv alokovaných do fondů ETF, které do své strategie zahrnuly environmentální, sociální a governance cíle, výrazně vzrostla z 5 miliard amerických dolarů v roce 2006 na 391 miliard amerických dolarů v roce 2021. V Evropě jsou investice se zaměřením na ESG obzvlášť oblíbené –⁠ v roce 2022 do udržitelných ETF vložili investoři 65 % z celkového objemu prostředků investovaných do těchto instrumentů.

Mýtus č. 3 ESG investice jsou pouze greenwashing 

Bohužel s tím jak roste popularita udržitelného investování také přibývá případů, kdy se jako odpovědné prezentují investice, které ve skutečnosti s ESG nic společného nemají. Takzvaný greenwashing je praktika, při které je výrobek, služba nebo třeba investice prezentována jako udržitelnější, než ve skutečnosti je. 

Pro správné pochopení je nutné porozumět tomu, co ESG investování je a jak se dá udržitelnost měřit. Proto vznikly různé specializované nástroje, které se na tuto otázku snaží odpovědět. K dispozici tak máme třeba ESG ratingy, měříme uhlíkovou intenzitu firem a v případě investování můžeme vyřadit obory nebo sektory, které nemají s udržitelností nic společného. Více jsme se na to, jak se dá udržitelnost měřit podívali v tomto článku

Abychom se vyhnuli greenwashingu, je důležité sledovat ratingy renomovaných společností, mezi nejznámější patří například MSCI. Jedná se o nezávislé společnosti, které čerpají data ze stovek až tisíců různých zdrojů jako nevládní neziskové organizace nebo vládní instituce. Na základě této spousty dat dokážou ratingové společnosti vystavit daný ESG rating.  

Měření toho, jak moc jsou firmy skutečně udržitelné je oblast, která je nová a jako každé nové téma, i toto se neustále vyvíjí a zlepšuje, stále má ale bohužel svoje mouchy. Právě to se snaží v poslední době změnit i zákonodárci, kteří přichází s regulacemi v oblasti ESG reportingu. 

V Evropě už tak například platí nařízení SFDR, které stanovuje bankám, pojišťovnám, správcům investičních fondů a i třeba finančním poradcům zveřejňovat informace týkající se rizik souvisejících s udržitelností. Díky přísnější regulaci a dostupnosti velkého množství dat tak bude čím dál jednodušší zhodnotit, kdo principy ESG skutečně dodržuje, a kdo to s udržitelností nemyslí vážně a zneužívá ESG pro svůj marketing. 

Mýtus č.4 –⁠ ESG investice jsou rizikovější

Pokud jde o zaměření se na riziko, jsou podle výzkumu MSCI akcie s vysokým ESG skóre jednoduše lepší. Podíváme-li se na index MSCI World za desetileté období, zjistíme, že většina akcií, které se umístily v dolní pětině hodnocení faktorů ESG, zaznamenalo téměř 3x větší propad než akcie, které byly dle kritérií ESG zařazeny do top horní pětiny.

K výsledku, že si ESG fondy vedou během krizí lépe, došla i společnost Morgan Stanley. Ve své zprávě uvádí, že při propadech trhů mezi roky 2004 a 2018 zaznamenaly udržitelné fondy o 20 % menší poklesy než fondy tradiční. 

Čím to je? Firmy, které přistupují k podnikání udržitelně, dokážou lépe řídit rizika i jim předcházet. Mají tak nakročeno k dlouhodobému úspěšnému fungování. I investice do takových firem jsou pak odolnější čelit globálním výzvám a mohou být dlouhodobě udržitelnější.

Mýtus č.5 –⁠ Udržitelnost je drahá

Před několika desítkami let měli investoři omezený výběr v tom, jak přistupovat k investování. Mohli buď sami vybrat cenné papíry nebo zaplatit vysoké poplatky za aktivně spravované podílové fondy. Nicméně rozšíření ETF a indexových fondů snížilo náklady pro všechny investory a zároveň poskytuje transparentnost –⁠ například v tom, že se člověk může jednoduše dozvědět, do jakých společností v rámci daného ETF investuje.

Indexování udělá pro udržitelné investování to samé, co udělalo pro tradiční investování do akcií a dluhopisů. Donedávna byly udržitelné investiční strategie dostupné pouze prostřednictvím aktivně spravovaných fondů s vyššími poplatky. V současnosti ale existuje obrovské množství ETF, které se na udržitelnost zaměřují. Udržitelné ETF indexy pomáhají snižovat celkové náklady na investování a zároveň rozšiřují nabídku udržitelných investic.

Co si z tohoto článku odnést?

ESG investování je relativně nové téma, a proto se s ním pojí řada mýtů. V tomto článku jsme se podívali na ty nejčastější z nich a ukázali si, že pokud se na ně podíváme pomocí dat a čísel, ukáže se, že se skutečně jedná pouze o mýty. 

Investovat odpovědné a udržitelné už je v dnešní velmi jednoduché. To dokazují i naše Portu Odpovědná portfolia. Investovat zodpovědně a udržitelně je tak nyní dostupné všem investorům.

 

 

_______________________________________

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením

– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů

– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové

– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích

– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Makléř – 23. díl: Epilog

Největší makléřská firma v Praze se nečekanou finanční operací na hraně zákona znovu dostala do