Search
Close this search box.

Odpovědné a tematické investování zažívá boom

Evropští investoři věří v budoucí růst zejména dvou oblastí – ESG (Environmental, Social and Governance, neboli společensky odpovědné investování – SRI) a tematických ETF. Takový je závěr studie provedené společností J.P. Morgan Asset Management, které se zúčastnilo 320 profesionálních investorů z celého světa. Celkem 72 % respondentů uvedlo, že očekává silný růst investic do  společensky odpovědných ETF a 52 % investorů si myslí, že velký vzestup budou mít tematicky zaměřené ETF.

Firmy vyznávající ESG politiku se snaží být sociálně spravedlivější ke svým zaměstnancům, ohleduplnější vůči životnímu prostředí, lépe se chovat ke společnosti a neustále zlepšovat firemní kulturu. Kromě dopadu podnikání na životní prostředí je důležitá také přiměřenost odměn managementu či pracovní podmínky zaměstnanců. Do této kategorie tedy rozhodně nepatří společnosti využívající dětské práce v rozvojových zemích, stejně tak mezi nimi nenalezneme akcie těžařských, tabákových nebo zbrojařských společností. Nový trend, vyznávající investice do odpovědných firem, které se skrývají pod zkratkou ESG, se v posledních letech stal velice populární, a to převážně v evropských firmách. Tematická ETF jsou populární zejména díky nízkým nákladům, snadnému obchodování a jednoduchosti těchto produktů.

Pozitivní vyhlídky investorů dokládají současné rekordní přílivy peněz do odpovědných fondů. Konkrétně třeba v USA minulý rok přiteklo podle dat poradenské firmy Morningstar do fondů zaměřených na udržitelný rozvoj rekordních 20,6 miliardy dolarů. O rok dříve to bylo jen 5,5 miliardy dolarů. V Evropě je trend podobný. Zde loni přiteklo do ESG instrumentů téměř 120 miliard eur, což je více než dvojnásobek sumy, kterou investoři vložili do těchto fondů o rok dříve.

Zdroj: Morningstar

Například v belgické bankovní skupině KBC tvoří ESG podílové fondy již 40 % nových prodejů a tento podíl se neustále zvyšuje. Celkem tyto fondy shromáždily v Belgii majetek ve výši 12 miliard EUR, přičemž naprostou většinu klienti investovali v posledních dvou až třech letech. Téma ESG je aktuální dokonce i pro centrální banky. Česká národní banka má ve svém portfoliu ESG dluhopisy. Evropská centrální banka rovněž uvažuje o upřednostnění ESG investic.

Popularitu tematického investování vidíme i v Portu, a proto jsme již v loňském roce spustili Tematické strategie. V nich najdeme třeba strategii zaměřenou na Odpovědnou budoucnost, která obsahuje mix sociálně odpovědných firem (těch, které mají vysoké ESG skóre) a přidružených tematických investic. Příkladem je třeba tematický instrument zaměřený na čistou energii. Tohle ETF zahrnuje akcie 30 největších globálních společností zaměřujících se na produkci čisté energie nebo energetická zařízení a navazující technologie. Nejvíce jsou zastoupeny společnosti z USA, Číny, Nového Zélandu a Brazílie. Příkladem je Vestas Wind Systems, Meridian Energy, First Solar, Solaredge Technologies nebo China Everbright International. Výnos tohoto tematického ETF za poslední 3 roky činí 107,88 %.

Jako další populární instrument z nabídky Portu lze uvést Inovativní zdravotnictví. Tento instrument obsahuje akcie více než 80 společností, které se vyznačují vysokou mírou inovativnosti v oblasti zdravotnictví a v něm využívaných moderních technologií. Jedná se o společnosti především z USA, Jižní Koreji, Japonska a Německa. Konkrétními příklady jsou pak Ionis Pharmaceuticals, DexCom, IQVIA nebo Acadia Pharmaceuticals. Tříletý výnos tohoto tematického instrumentu dosahuje 51,86 %.

Ještě před pár lety hodnotili investoři své investice přes klasická kritéria, jako ziskovost, zadluženost a další. V současnosti jsou však pro celou řadu profesionálních ale i drobných investorů neméně důležité i nefinanční ukazatele posuzující společenskou odpovědnost firem a udržitelnost jejího podnikání. Tento trend bude v dalších letech ještě dále akcelerovat – rostoucí zájem o produkty sociálně odpovědných firem vykazují i spotřebitelé. V České republice jsme v tomto směru teprve na začátku a jedním z míst, kde si investoři mohou vybrat z instrumentů zaměřených na odpovědné firmy, je právě Portu.

—————————————————————–

Na co si dát po přečtení tohoto článku pozor?

– Článek není investičním doporučením
– Historická výnosnost není nikdy zárukou budoucích výnosů
– Investice na kapitálových trzích jsou vždy rizikové
– Portu negarantuje dosažení výnosů z investice na kapitálových trzích
– Nejste si jistí, jaký rizikový profil je pro vás vhodný nebo zda je pro vás vhodné například tematické investování? Vyplňte si náš investiční dotazník a my vám poradíme.

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme