Search
Close this search box.

Seriál o českém fintechu: Invester

Kromě toho, že se vám vytrvale staráme o investiční portfolia, tak také sledujeme českou fintech scénu. Momentálně nás zaujal Invester, který nabízí investování do projektů na bázi crowdfundinguAni na straně investorů není finanční trh zcela zdravý, vysvětluje podnikatel Jan Hendrych důvody, proč obsadil prostor sdíleného podnikání.

Dynamický rozvoj internetu přinesl změnu byznys modelu nejrůznějších odvětví podnikání. Zásadní změnou pak prošel finanční sektor. Vedle bank teď fungují netradiční platformy pro financování podnikání na bázi crowdfundingu.

Crowdfunding (česky skupinové financování nebo davové financování) je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce požadované pro realizaci předmětu financování. Crowdfundingem můžeme financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti, ale například i politické kampaně. (Zdroj: wikipedia.com)

Na českém trhu existuje několik více či méně známých poskytovatelů prostoru pro sdílené podnikání. Jedním z nich je unikátní platforma Invester. Tu založili dva mladí, ale zkušení podnikatelé Jan Hendrych a Jakub Jindra, v jejichž portfoliu je například mediálně známý projekt BeerBike.

Honzo, co Vás vedlo k tomu založit vlastní crowdfundingový projekt?

Samotný finanční trh, ve kterém mají prostor jen velcí hráči. Jen si zkuste zažádat o podnikatelský úvěr jako živnostník. Dostanete almužnu v řádu maximálně desítek tisíc. To přece nemůže stačit ani na vybavení kanceláře.

Crowdfunding je už podle samotného výrazu ale především pro investory…

Je pro obě skupiny, investory i podnikatele. Ale ani na straně investorů není finanční trh zcela zdravý. Pokud chtěl někdo investovat menší obnos, byl dříve odkázán na finančního poradce. Co ten ale nabízí? Netransparentní finanční produkty, ve kterých neustále splácíte nějaké poplatky. Když pak selským rozumem položíte náklady proti výnosům, zjistíte, že se v lepším případě investované peníze hromadí bez ztráty, skoro, jako byste je ukládal do matrace. Crowdfunding Vám umožní reálně investovat a vydělat, ať už je vložená částka jeden nebo sto tisíc.

Jak to tedy celé v Investeru funguje?

Naprosto jednoduše. Pokud hodláte využít Invester pro podnikání, pak máte dvě možnosti. Přijít se zajímavým projektem, který Vám kromě financování také pomůžeme uvést do života. Nebo už podnikáte a svůj podnik hodláte dále rozvíjet. My Vám na rozvoj zajistíme finanční prostředky.

To ale něco stojí…

Vůbec ne. Respektive, veškeré náklady jsou součástí podnikatelského záměru a jsou financovány s částky vložené investory. Peníze dělají peníze a ty umí Invester za své tři roky fungování spolehlivě získat. Je třeba si jen uvědomit, že v každém případě získáváte společníka, který má pak nárok na zisk. Ten byste však nevygeneroval bez investic, takže je jen na Vás, kterým směrem kolo svého podnikání roztočíte.

A jak je to tedy z pohledu potenciálního investora?

Na Investeru existují opět dvě možnosti. Buď se stane přímým podílníkem, to je obvyklé u větších investovaných částek. V takovém případě se i na byznysu můžete přímo podílet. Nebo necháte odpovědnost na Investeru. Získáte takzvaný nepřímý podíl tím, že Investeru svěříte prostředky a ten je pak přímým investorem. V obojím případě ale získáváte podíl v daném projektu a nárok na výplatu zisku, který odpovídá velikosti investice.

Tak či tak, každý investor ale trochu riskuje a o vložené prostředky může v případě neúspěchu projektu přijít…

O tom je ale byznys. Riziko podstupuje každý, kdo do něj vstupuje. Proto vždy doporučujeme investovat jen volné prostředky, jejichž ztráta neohrozí existenci investora.

Jak velké takové riziko tedy potenciální investor nebo i předkladatel projektu podstupuje?

Pokud má být jakékoliv podnikání věrohodné, musí mít vždy určité pojistky. Invester má skvěle propracovaný systém hodnocení projektů. Když k nám přijde podnikatel se svým záměrem, velmi pečlivě zhodnotíme jeho potenciál. Pro rozhodnutí o tom, zda a jakou šanci na úspěch projekt má, respektive jaký rating získá, jsme ustanovili investiční komisi z profesionálů ve svém oboru, aby záběr a relevance rozhodnutí byla co největší a nejpřesnější. Prověřujeme zároveň zákonnou způsobilost jednotlivých předkladatelů. Projekty jinak nijak neomezujeme.

A jak je to v praxi?

Pokud projekt získá hodnocení A++, ví investor, že investuje s nižším rizikem. Jedná se většinou o konzervativnější investice. Nejnižší rating pak získávají projekty bez obchodní minulosti. Typicky se jedná o nové start-upy nebo mobilní aplikace. Všichni tedy vědí, na čem jsou a vstupují do hry na základě vlastního uvážení. Každý má ale jiný výnos, u nemovitostí je to 7-10 %, zatímco u start-up až 20 %.

Můžete fungování Investeru podložit nějakými čísly?

Invester má za sebou desítky projektů, do kterých bylo proinvestováno celkem přes 50 milionů korun. Statisticky lze říci, že pokud umístíme projekt do platformy Invester, má 100 % šanci na získání prostředků. Z pohledu investorů je jejich návratnost také 100 %. Investic se ziskem je pak téměř 90 %.

Vypadá to, jako by byly všechny projekty úspěšné…

To by bylo zavádějící, reálný svět s sebou nese i prohry. Samozřejmě, některé projekty se zcela nepovedly. V takovém případě byly ale všechny prostředky investorům vráceny ještě před jejich realizací.

Invester je unikátní platforma, na které se prezentují projekty za účelem získání potřebného kapitálu. Kdokoliv může zakoupit obchodní podíl ve vybraném projektu nebo společnosti. Jakmile projekt nebo společnost dosáhne zisku, uživatel získá výnos, který odpovídá části vlastněného obchodního podílu. Tímto způsobem může každý participovat zisku začínajících firem, start-upů, nemovitostí a zajímavých projektů.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

apple

Fintech review – Vzestup palladia a pád Applu

Přinášíme vám deset nejdůležitějších zpráv a událostí ze světa Fintech a ekonomiky tohoto týdne. Itálie zavede podmíněně nepodmíněný příjem (Zdroj.cz). Od