Search
Close this search box.

Jsou úspěšnější v investování muži nebo ženy?

Investují lépe ženy, nebo muži?

Finanční trhy jsou stále převážně doménou mužů. Mezi první třicítkou nejbohatších lidí planety dle časopisu Forbes je jen pět žen a ve všech případech pouze díky dědictví po mužském protějšku. Známých investorek mezi ženami je ve světě jako šafránu. Znamená to ale, že si obecně vedou ženy v investování hůře než muži?

Nejrůznější psychologické výzkumy ukazují, že v oblastech jako finance a investování jsou více sebejistější ohledně svých schopností muži než ženy. Tento rozdíl v přílišné sebedůvěře přináší dvě základní předpovědi:

  • Muži budou obchodovat více než ženy.
  • Výkon mužů bude díky nadměrnému obchodování horší než výkon žen.

Jak je tomu ve skutečnosti?

Profesoři financí na Kalifornské univerzitě v Berkeley Terrance Odean a Brad M. Barber ve své publikaci BOYS WILL BE BOYS: GENDER, OVERCONFIDENCE, AND COMMON STOCK INVESTMENT zkoumali chování individuálních investorů. S využitím dat o 35 000 obchodních účtů od obchodníků s cennými papíry v Americe analyzovali akciové investice mužů a žen v období od února 1991 do ledna 1997. Výsledek? Obě předpovědi se naplnily. Dle předpokladů muži obchodovali o 45 % častěji než ženy. Když Odean a Barber rozdělili vzorek pouze na svobodné muže a svobodné ženy výsledek byl ještě výraznější – svobodní muži obchodovali o 67 % častěji než svobodné ženy. V souladu s očekáváním byla míra obratu držených akcií u mužů téměř 1,5x vyšší než u žen. Rozdíl byl také v přístupu k riziku – ženy byly daleko více averzní vůči riziku než muži a jejich portfolia vykazovala nižší míru volatility.

Nadměrné obchodování mělo negativní vliv na celkové výnosy obou pohlaví. Jak muži tak ženy si svým aktivním počínáním na trzích svůj výsledný výnos snižovali. Muži si jej však snižovali o necelý procentní bod více než ženy. Díky častějšímu obchodování byl čistý roční výnos u mužů o 2,65 % a u žen o 1,72 %  nižší proti indexovému benchmarku. Svobodní muži na tom byli nejhůř. Jejich výnos byl o 1,44 % ročně nižší než u svobodných žen. Právě účty svobodných mužů trpěly nejvíce na zaplacené poplatky za provedené obchody.

Pro splnění obou uvedených předpovědí existuje jednoduché vysvětlení – nadměrná sebedůvěra. Jak vysvětlují Odean s Barberem, lidské bytosti jsou příliš sebejistí svými schopnostmi, znalostmi a budoucími vyhlídkami. Sebevědomější investoři, kteří věřili, že jejich znalosti ohledně cenných papírů společností jsou vyšší než ve skutečnosti byly, obchodovali více než „racionální“ investoři a to vedlo k jejich horším výsledkům. Pokud jde o finanční trhy, daleko vyšší míru sebejistoty vykazují muži než ženy. Jak potvrdila studie Odeana a Barbera, ženy se chovají daleko více racionálně a díky tomu tak dosahují v investování lepších výsledků než muži.

Eva Řeháková z blogu Investování pro holky k tomu dodává:

„Z mojí zkušenosti si ženy moc nevěří, když přijde na investování. Nevyhovuje jim složitost investičního žargonu a myslí si, že to není nic pro ně. Jejich už tak větší strach z rizika se ještě zvyšuje, když mají děti. Když jim ale někdo lidskou řečí vysvětlí výhody dlouhodobého investování a pomůže jim překonat počáteční překážky, z nevýhod se mohou snadno stát výhody.

Žena totiž nesedí každý den nad portfoliem a nesnaží se překonat trh. Nemá na to sebevědomí, ale ani čas a chuť. Pro ženy je pak mnohem jednodušší usnout jako šípková Růženka a podívat se na své portfolio za delší dobu. Klidně třeba jen jednou, dvakrát za rok. A jak je vidět i ze studií, právě to jim může přinášet lepší dlouhodobé zisky, protože nemají sklon k unáhleným rozhodnutím a častějšímu tradingu.“

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,3 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme