Search
Close this search box.

Portu se osamostatňuje

Online investiční platforma Portu vyrostla a odděluje se od společnosti WOOD & Company Financial Services. S licencí obchodníka s cennými papíry od České národní banky se v lednu 2024 odštěpí do samostatné společnosti WOOD Retail Investments. Po tomto oddělení získává Portu krom samostatnosti hlavně větší flexibilitu pro další rozvoj produktů i expanzi na nové trhy. Pro stávající klienty Portu se nic nemění.

Portu se po více než šesti letech od svého založení odštěpuje od WOOD & Company Financial Services a stává se samostatnou společností. Vyspělost společnosti podtrhuje také rozhodnutí České národní banky, která jí v rekordním čase 11 měsíců udělila licenci obchodníka s cennými papíry. Tato licence opravňuje novou společnost poskytovat svým klientům i nadále stejné investiční služby jako doposud a to ve stejné kvalitě.

Portu dříve fungovalo jako interní projekt WOOD & Company, investiční skupiny s více než 30letou tradicí. Platforma tak využívala silné zázemí a ověřené procesy licencovaného obchodníka s cennými papíry. Za pět let své existence ovšem Portu vyrostlo natolik, že začne fungovat samostatně. „Jsem rád, že se naše prvotní důvěra v projekt potvrdila. Portu našlo mezeru na trhu a získalo si přízeň více než dvou set tisíc lidí, kterým nyní spravuje už více než miliardu eur. Jedním ze záměrů byla demokratizace investování a jsem přesvědčen, že právě u otevření trhu drobným investorům sehrálo Portu svou významnou roli,“ říká Vladimír Jaroš, generální ředitel a spolumajitel skupiny WOOD & Company. 

Získání licence ČNB potvrzuje také to, že Portu není dalším z řady „startupových pokusů“, ale upevnilo svou pozici stabilního poskytovatele investičních služeb. První investiční platforma v Česku se na zdejším trhu etablovala jako jednička v oblasti online investování. Podařilo se jí úspěšně překročit zásadní moment na cestě k dlouhodobé prosperitě, takzvaný bod zvratu (break-even point), kdy se příjmy vyrovnají výdajům. Tato stabilita je základem pro pevnou pozici důvěryhodné finanční instituce, kterou chce Portu nadále posilovat. Mimo to Portu jako největší středoevropský robo-advisor letos v listopadu překročilo hranici 1 miliardy eur zainvestovaných klientských prostředků.

Od ledna 2024 přechází Portu do nové společnosti WOOD Retail Investments, silná finanční skupina WOOD & Company zůstává i nadále majoritním a v současnosti jediným akcionářem. Získání vlastní licence Portu umožní dynamičtější rozvoj platformy a zefektivňování interních procesů.

Proces odštěpení rovněž podpoří zaměření obou společností na jádro své podnikatelské činnosti – retailové zaměření Portu na investování pro širokou veřejnost, specializaci WOOD & Company zase na institucionální sektor a správu majetku. Díky tomu budou moci obě entity lépe reagovat na nové výzvy a příležitosti, pro Portu to například znamená možný rozvoj spoluprací s partnery z finančního trhu. V neposlední řadě může osamostatnění přispět k rychlejší expanzi na nové trhy. Nově nabytá nezávislost platformy přinese také motivaci klíčových členů týmu pomocí plánovaných zaměstnaneckých akcií. 

„Osamostatnění je signálem stability, vyspělosti, důvěryhodnosti a finančního zdraví. Umožní nám rychlejší expanzi pomocí partnerství s novými subjekty i rozšíření produktového spektra. Jako jedni z prvních například nabídneme od ledna na českém trhu novinku v podobě státem podporovaného a daňově zvýhodněného penzijního produktu (tzv. DIP),“ komentuje zakladatel Portu a nově i generální ředitel a předseda představenstva WOOD Retail Investments Radim Krejčí.

Společnost povede nadále stejný management ve složení Radim Krejčí, Martin Luňáček a Martin Jaroš, kteří budou nově z pozice členů představenstva odpovědní za další rozvoj a směřování.

Důležité je, že pro klienty Portu tato změna prakticky nic neznamená, nemusí se o nic starat, vše proběhne automaticky. Investiční služby jim bude i nadále poskytovat ve stejném rozsahu a kvalitě společnost licencovaná ČNB, ze skupiny WOOD & Company.

Nejnovější články

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 4,75 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Jindřich Halabala a jeho nadčasový design

Jindřich Halabala sehrál velmi důležitou úlohu při formování moderní bytové kultury v Československu. Nepochybně patřil k nejzajímavějším osobnostem