Search
Close this search box.

Finanční gramotnost: Jak si vytvořit vlastní přehled příjmů a výdajů?

Co se vám vybaví, když se řekne slovo rozpočet nebo finanční rozvaha? Sestavujete si pravidelně svůj vlastní rozpočet? Pokud ano, své důvody jistě znáte a první část článku můžete klidně přeskočit. Vaše pozornost by naopak mohla směřovat k té části článku, kde představíme naše tipy a triky při sestavování osobního rozpočtu. Můžete načerpat inspiraci a dovést tak svůj rozpočet k dokonalosti.

Pokud ale patříte mezi ty, kteří neví, proč by si měli vlastní rozpočet sestavovat a spojují si sestavování rozpočtu a finančního plánu pouze s podnikáním nebo vedením konkrétního projektu, nepřestávejte číst. Vaše počínání ve financích by měl být takový váš osobní projekt a ten nebude úspěšný bez kvalitně sestaveného rozpočtu.

Proč mít svůj osobní rozpočet?

Podle Karla Pearsona (anglického matematika) se to, co se měří zlepšuje. A to, co se měří a vykazuje, se zlepšuje exponenciálně – a to v osobních financí platí dvojnásobně. Proč je to tak důležité? Zjednodušeně řečeno, uvidíte černé na bílém to, jak si na tom finančně ve skutečnosti stojíte. Pokud si uspořádáte své finance, získáte lepší přehled o svých příjmech a výdajích. Vlastní rozpočet vám může velmi dobře pomoci vyhnout se utrácení peněz za věci, které si nemůžete dovolit. Musíte k sobě ale být opravdu upřímní. Účelem takového rozpočtu je zjistit kolik peněz vyděláte, kolik utratíte a kde máte prostor šetřit nebo investovat. V podstatě vám osobní rozpočet pomůže co nejlépe využít svůj příjem, ať už plánujete koupi auta, nemovitosti nebo se jen chcete efektivně finančně zabezpečit na důchod.

Podle výsledků průzkumu Ministerstva financí zaměřeného na finanční gramotnost dospělého obyvatelstva z roku 2020 vyplývá, že mít rodinný rozpočet je i dnes pro mnoho lidí z jejich pohledu zbytečná věc. Většina si skutečně myslí, že i bez něj mají jasný přehled o svých výdajích a za co přesně své finanční prostředky utrácí. Ale je tomu opravdu tak?

Bez ohledu na ekonomický status nebo věk, osobní rozpočet by měl mít každý. Zaručeně poskytuje pocit bezpečí a kontroly nad finančními prostředky i v neočekávaných či mimořádných životních situacích a systematicky pomáhá dosahovat finančních cílů v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Jak na to?

To, jakým způsobem si rozpočet sestavíte necháme na vás. Nezáleží na tom, zda použijete obyčejný papír a tužku, využijete šablonu v excelu nebo třeba nějakou z oblíbených aplikací jako například Spendee nebo Wallet. Výsledek bude stejný.

Zvolte si tedy formu, která nejlépe vyhovuje vám. Především jde o vás a o vaše cíle a je tedy zbytečné, nechat se odradit tím, že neovládáte funkce excelu nebo jiné technologie.

Základním principem dlouhodobého finančního hospodaření je uvést do souladu výdaje s příjmy. Vytvářet tedy vyrovnaný, nejlépe přebytkový rozpočet, kde příjmy převyšují výdaje. Určitě je jednodušší mapování vašich měsíčních příjmů a výdajů, než těch ročních. Proto doporučujeme vytvářet si rozpočet na každý měsíc zvlášť.

Nejdůležitější je rozklíčovat co jsou vaše příjmy a co vaše výdaje. Čím upřímnější k sobě budete, tím pravděpodobněji dosáhnete vašich stanovených cílů. Většina příjmů i výdajů je na pravidelné měsíční bázi (pravidelná měsíční výplata, příjem z pronájmu nemovitosti, úroku z úspor apod.) a snadno je naleznete ve výpisu z vašeho bankovního účtu. Nezapomínejte však do obou kategorií zahrnout i mimořádné a neočekávané položky.

Výdaje můžeme podrobně dělit na kategorie: fixní výdaje, variabilní náklady a volné výdaje.

Fixní výdaje jsou každý měsíc stejné a předem pevně stanovené (nájemné, hypotéka nebo jiné druhy úvěrů). Variabilní náklady se každý měsíc mohou měnit a jedná se například o výdaje za potraviny nebo účet za telefon. Volné výdaje jsou finanční prostředky vynaložené na zábavu ( návštěva restaurace nebo divadla, dovolená atd.) a je to také první kategorie výdajů, na kterou bychom by se měli zaměřit, pokud chceme náš rozpočet optimalizovat.

V rámci rozpočtu je kromě vyčíslení jednotlivých příjmů a výdajů vhodné sledovat také tzv. cash-flow, tedy určitý přehled o toku peněz. Tento přehled zajišťuje, aby v každém okamžiku byl pro plánované výdaje k dispozici odpovídající zdroj příjmů. Aby nenastala situace, kdy je sice objem plánovaných příjmů a výdajů v rovnováze, ale část z těchto příjmů očekáváme až na konci měsíce, zatímco významnou část výdajů naopak očekáváme na jeho začátku.

Po jednoduché matematické operaci, kdy od svých veškerých měsíčních příjmů odečtete veškeré své měsíční výdaje, získáte hodnotu svého čistého jmění. A toto je velmi důležitý moment a velmi důležitá hodnota. V ideálním případě by výsledek vašeho čistého jmění měl být kladný. Nyní si můžete zatleskat, poplácat se po rameni, ale tím by to pro vás nemělo skončit.

V případě, že dostanete záporné číslo, znamená to, že vaše výdaje převyšují vaše příjmy. Pokud nezareagujete hned a nenajdete způsob jak své výdaje snížit nebo naopak zvýšit své příjmy, můžete se tak snadno dostat do finanční tísně. Projděte si položku po položce a zamyslete se nad tím, kde máte prostor pro zefektivnění. Snižovat výdaje lze šetřením, to znamená buď úplným vzdáním se spotřeby určitého zboží či služby, nebo nalezením něčeho méně nákladného. Schopnost umírněné, promyšlené spotřeby a schopnost kontroly výdajů je určitým dokladem finanční gramotnosti.

Co dál?

Předpokládejme, že máte kladný výsledek a znáte tak hodnotu svého čistého jmění. To, jak s touto hodnotou naložíte, je zásadní pro vaši budoucí nezávislost a finanční svobodu. Toto je totiž ta hodnota prostředků, kterou můžete použít na budování finanční rezervy. To jakým způsobem nakládáte každý měsíc s touto hodnotou určuje, kam z dlouhodobého hlediska směřujete. Často opakujeme, že základem úspěchu je pravidelné a dlouhodobé investování a u sestavování rozpočtu tomu není jinak. Jen systematická a pravidelná revize toku vašich finančních prostředků, porovnávání příjmů vůči výdajům a efektivní zacházení s hodnotou vašeho čistého jmění upevňuje vaši finanční pozici.

Každý jeden měsíc můžete svůj rozpočet zlepšit a optimalizovat a každý jeden měsíc můžete být blíže k vašim vysněným finančním cílům. Tak na co čekáte?

Vaše peníze mají na víc

Budujte své bohatství s Portu. Volnou hotovost zhodnocujte s úrokem 5,25 % ročně a k tomu investujte dlouhodobě do portfolií ušitých vám na míru.

Doporučujeme

Co je ETF?

Co je ETF?

ETF (z anglického Exchange Traded Funds) jsou burzovně obchodované fondy, které se snaží co nejpřesněji

Jak odejít do důchodu ve třiceti

Spořící „extrémista“ Mr. Money Mustache (MMM) nabízí na svém blogu zajímavou úvahu: každá maličkost ve vašich pravidelných výdajích vám

Nová doba, staré pravdy

Ropa za třicet dolarů za barel a nějaké drobné, výnosová křivka v USA pod jedním procentem, denní pohyby